Presset frøavl

DLF-Trifoliums avlermøde i Roskildekredsen vidnede om at afregningspriser, reducerede arealer og hårdere konkurrence gør 2009/2010 værre end 2008/2009.

- Vi synes, det er rigtig dejligt, at så mange frøavlere er mødt op, på trods af vores afregningspriser, sagde næstformand i bestyrelsen, Niels Peder Christiansen, da han bød velkommen til DLF-Trifoliums avlermøde i Roskilde Valgkreds.

Årets resultat ved sidst aflagte regnskab var tilfredsstillende for DLF-Trifolium, især taget i betragtning at virksomheden aldrig før har afregnet til så høje priser. I alt står der 33 millioner på bundlinjen mod 38 millioner året før.

Nettoomsætningen i virksomheden var 2.061 millioner, hvilket svarer til et fald på otte procent. Mens bruttoresultatet var på 375 millioner, hvilket også er et fald på otte procent. Resultatet af den ordinære drift er faldet med 10 procent, fra 57 til 51 millioner. Der blev betalt 16 millioner i skat, og koncernresultatet er på 35 millioner mod 41 millioner året før.

Afsætningen af frø er i 2009 faldet med en fjerdel, hvilket er det største fald nogensinde, og det ser ikke ud til, at 2010 bliver et bedre år. Tværtimod forudses det, at året både bliver både hårdt og dårligt for frøbranchen. Konkurrencemæssigt frygter DLF-Trifolium dog ikke konkurenter i Europa, for man vil sælge mere frø, men til lavere pris, og dermed få den samme omsætning, men med et lavere dækningsbidrag.

God høst
I Roskildekredsen og på Sjælland generelt har der været et rigtig godt udbytte i år. I Roskilde er der høstet frø fra indeks 77 (engsvingel) til indeks 143 (timote).

Engrapgræsset er den frøafgrøde, der brutto har givet det bedste afkast per hektar, nemlig 9.566 kr., men timote har givet 4.541 kr.

- Økologerne har haft et rigtig godt frøår, og har fået et bruttoafkast på 22.681kr. pr hektar i rødkløver, mens rajgræsset gav 8.385 kr., fortalte avlschef, Birte Kjærsgaard.

Hun havde ikke taget oversigten over de sidste fem års resultater med, og det var der en grund til:

- Vi skal ikke kigge på oversigten, for vi skal have lov til at glæde os, når det går godt, sagde hun med et smil.

Markedssituationen
- Der har været en generel nedgang i forbruget, og vores kunder bruger derfor deres lagre i bund. Det har modsat fået vores lagre til at vokse, og det skal vi have gjort noget ved, sagde Søren Halbye, salgs- og marketingsdirektør.

Han prøvede at se ind i fremtiden, men måtte erkende, at det ikke er muligt at forbruge sig ud af de store lagre, der er blevet bygget op. De skal styres med produktionsplaner.

- De øgede priser på frø, har fået importen af billige frø fra USA til at stige, sagde Søren Halbye.

Importen af frø har blandt andet betydet, at bruttoafregningsprisen på hundegræs er mere end halveret i 2009 sammenlignet med 2008.

Fra salen blev der spurgt, om man skulle regne med, at afregningsprisen igen ville blive halveret, hvilket der blev svaret negativt til. På den anden side skal landmændene heller ikke regne med, at priserne igen stiger til 2008 niveau.

De lave priser bekymrede naturligvis de fremmødte, men Søren Halbye forklarede:

- Hvis konkurrenterne underbyder mig, er jeg nødt til at gå ned i pris, for ellers bliver situationen jo helt umulig, sagde han, og understregede, at det ikke er første gang der afregnes til så lave priser, men at prisfaldet ikke tidligere har været så drastisk.

- Og der er faktisk meget god balance mellem produktion og forbrug i Danmark. Problemet er de billige amerikanske frø som importeres.

I 2010 skal landmændene regne både med færre hektar frø (cirka 50.000) og færre tons (cirka 58.000) sammenlignet med 2009.12.11.

Læs også