Optimisme trods finanskrisen

STALDBYGGERI: Trods finanskrise og forsigtige långivere bliver der stadig bygget stalde.

Hverken langsommelige kommunale sagsbehandlinger, finanskrisen eller ofte overforsigtige pengeinstitutter og kreditforeninger har formået helt at fjerne optimismen i det fynske landbrug. Det kommer blandt andet til udtryk i form af, at der stadig renoveres, udvides og nybygges stalde - p.t. først og fremmest svinestalde.

Et af de landbrug, som p.t. har gang i byggeri, er Vanggården I/S i Oure på Sydøstfyn, hvor byggefirmaet Hindsgaul A/S, Aarup, netop er i færd med at opføre en ny smågrisestald, som skal være klar til ibrugtagning i slutningen af november.

Forberedt for fremtiden
Vanggården I/S ejes af far og søn, Torben Andersen og Lau Christensen. Lau Christensen fortæller:

- Det, vi bygger nu, er en smågrisestald med 3.200 stipladser, opdelt i otte sektioner. Stalden, der er ret traditionelt, laves, så den er forberedt til en eventuel FRATS-produktion.

- Ventilationen bliver med luftindtag gennem loftventiler - et system, vi har gode erfaringer med i drægtighedsstalden. Der bliver et to-strenget foderanlæg til tørfoder. Der bliver gulvvarme og mulighed for at opstille varmeblæsere, ligesom byggeriet også er forberedt for gyllekøling. Inventaret leveres af Sdr. Vissing Staldinventar.

Grise og høns
- I den nye smågrisestald skal grisene sættes ind, når de vejer godt 8 kg, og de skal være der, til de vejer 30 kg, fortsætter Lau Christensen, der regner med produktion af i alt 20.000 smågrise pr. år.

- For øjeblikket har vi 700 søer, og vi sælger 10.000 7 kg-grise. Der ud over laver vi 7.500-8.000 30 kg-grise. Men med den nye stald kan vi lave alle smågrisene færdige som 30 kg-grise.

- For fire år siden lavede vi en ny sostald, som var færdig i november 2005. Vi laver Englands-grise, hvilket betyder, at søerne skal gå frit i hele drægtighedsperioden - også i løbestalden.

Foruden grisene har vi 7.000 høns. Vi opdrætter 25.000 hønniker om året. De 10.000 bruger vi selv, mens vi sælger de øvrige til æglægning.

Styr på gyllen
- Den nye smågrisestald skal være færdig ultimo november, og det ser ud til, at tidsplanen holder. Samtidig med stalden bygger vi en ny gyllebeholder på 3.235 m³ og med mulighed for at pumpe mellem den og den hidtidige gyllebeholder. Vi driver selv 100 ha, og vi har gylleaftale på en del af dyreenhederne med Tiselholt Gods, som vi også har maskinsamarbejde med.

Udover Lau Christensen og hans far består arbejdsstyrken af fire ukrainske medarbejdere plus lidt løs medhjælp til at samle æggene fra hønsebesætningen.

- De eksisterende stalde ligger på adressen Landevejen 115, Oure, mens den nye stald er matrikuleret på adressen Højskolevej 23, Vejstrup, hvor jeg bor, fortæller Lau Christensen.

Forsigtig kreditforening
- Der er i forvejen 250 dyreenheder på ejendommen Landevejen 115 - og 15 dyreenheder på den anden ejendom. Med den nye stald kommer Højskolevej 23 op på 120 dyreenheder i alt inklusive polte, som vi laver til eget brug.

- Der gik to år med at få miljøgodkendelse fra Svendborg Kommune. Til gengæld har der ikke været nogen klager over byggeriet. Derimod gav det finansielle problemer. Vi havde ingen problemer med vores pengeinstitut, der er den lokale andelskasse i Oure/Vejstrup. Men Nykredit ville slet ikke være med - på grund af manglende harmoni. Og DLR ville kun være med på 40 procent.

- Selv om bygherren har en sund bedrift med overskud gennem flere år, har kreditforeningen ikke ønsket at gå ind i finansieringen. Selv om det er billigere at bygge i dag, påpeger afdelingschef Torben Madsen fra byggefirmaet Hindsgaul A/S, der er projektleder på den nye stald.

Fair sammenligning
Lau Christensen, der er uddannet agrarøkonom, har selv udarbejdet projekt og kontrakter med hjælp fra en gammel landbrugslærer. Derpå blev tre firmaer indbudt til at give tilbud, nemlig Gråkjær Staldbyg, Flemming Berthelsen og Hindsgaul A/S.

- Vi valgte Hindsgaul, da vi har haft et godt samarbejde tidligere. Og de kommer ikke med så mange ekstraregninger, siger Lau Christensen.

- Vi prøver at få det hele med, så vi ikke skal komme rendende med ublu efterregninger, siger Torben Madsen. I øvrigt føler jeg, at projekterne blev sammenlignet på en fair måde, og at firmaerne gav tilbud på det samme. Det er vigtigt, at projekterne er rigtige og omfatter det hele. Og vi tager jo i virkeligheden ikke noget for det indledende konsulentarbejde.

Læs også