Minister vil overveje indgreb mod timeforbrug

Miljøminister Troels Lund Poulsen vil bruge sommeren til at overveje eventuelle tiltag over for kommuners høje timeforbrug ved miljøgodkendelser. Reaktionen kommer efter sager med timeforbrug på over 180 timers kommunalt sagsbehandlingsarbejde for godkendelse af én miljøansøgning.

Den kommunale sagsbehandling skal ikke være et tag-selv-bord for kommunerne.

Det fastslår Miljøminister Troels Lund Poulsen i interview til Effektivt Landbrug. Her svarer han igen på den kritik som rådgivere, landmænd og sagsbehandlere de seneste uger har rejst af Husdyrloven og kommunernes forvaltning af denne.

Ministeren forsikrer, at han er klar til at revidere Husdyrloven, men et grundlæggende opgør med loven vil der ikke blive tale om.

Fagfolk har i Effektivt Landbrug kritiseret, at kommunerne i praksis har monopol på at lave miljøgodkendelser og dermed også på at fakturere brugerbetaling for sagsbehandlingen. Vil du arbejde for ændringer af denne ordning?

- Det er klart, at de forhold, der nu kommer frem med blandt andet høje timeforbrug, giver stof til eftertanke. Derfor vil jeg henover sommeren gennemtænke, om vi skal lave tilpasninger eller tage initiativer, der kan give en højere grad af fleksibilitet. Men jeg kan ikke på stående fod sige, at jeg mener, det skal laves om.

- Man skal huske på, at miljøgodkendelse er en myndighedsopgave, og den kan ikke udliciteres. Men jeg er meget opmærksom på problemstillingen.

Har du konkrete tiltag på vej for at sikre, at landbruget får ens sagsbehandling over hele landet?

- Jeg må sige, at det også gør indtryk på mig, de ting jeg læser. Men jeg kan love, at der fortsat vil blive iværksat nye initiativer for at forbedre sagsbehandlingen.

- Når jeg kommer tilbage fra ferie vil jeg blandt andet undersøge, hvor lang tid det skal tage at sagsbehandle en sag, og jeg vil bringe problemstillingen omkring tidsforbrug op i forbindelse med de løbende samtaler, jeg har med Kommunernes Landsforening.

Er du parat til at arbejde for et politisk indgreb for at få rettet op på de nuværende problemer?

- Jeg forestiller mig, at vi kommer med en revision af husdyrloven allerede i den næste folketingssamling, hvor vi sammen med forligspartierne ser på hvilke tiltag og ændringer, der skal til for, at vi får kureret de sidste børnesygdomme.

- Jeg mener, at vi må tilpasse Husdyrloven til de udfordringer der er, men som nævnt vil der ikke blive tale om et fundamentalt opgør med loven.

Læs også