Ammoniak i klovhøjde kan give problemer

MÅLING: Høje koncentrationer af ammoniak i moderne stalde kan give problemer, er erfaringerne hos Staldhygieje.dk. Der arbejdes målrettet på løsninger.

- Det var klovproblemer, der startede interessen for at finde ud af at styre ammoniakindholdet i luften i staldene, fortæller Flemming Schmidt fra firmaet Staldhygiejne.dk, der blandt andet sælger Stalosan produkter og rådgiver omkring staldhygiejne.

Ammoniak virker kraftig opløsende overfor væv. Et svagt væv vil være mere modtageligt for de bakterier, der højst sandsynligt forårsager digital dermatitis, var ræsonnementet hos Flemming Schmidt og hans samarbejdspartner fra Stormøllen Jan Storgaard.

Da Flemming Schmidt så begyndte at måle ammoniakindholdet i luften i klovhøjde i staldene, opdagede han, at selv i nye og moderne stalde kunne indholdet af ammoniak være meget højt lige over gulvet.

Det satte ham på sporet af, at der kunne være sammenhæng mellem de øgede problemer med digital dermatitis og ammoniak.

Svære målinger
Men at finde det eksakte indhold ammoniak er ikke så let, da mange forhold spiller ind. For eksempel kan det give sig store udslag, når vaskevandet fra malkerobotten kommer i gyllen, og når foderet skifter.

Staldhygiejne.dk tilbyder derfor landmændene at måle indholdet af ammoniak i stalden i en periode. Så kan landmanden selv med en enkel og billig måler derefter tage PH-værdien løbende. PH-værdien indikerer, hvor meget ammoniak, der er i luften.

- Det er efter de målinger, man kan styre ammoniakindholdet og forsure gyllen, når der doseres præcist med midlet Stalosan NH3, siger Flemming Schmidt.

- PH-værdien sænkes, når gyllen forsures, og så lagres ammoniak i gyllen som ammonium, der ikke fordamper. Så hvis vi kan kontrollere den ammoniakproces i stalden, er vi mange problemer kvit, understreger han.

Enkel og billig metode
- Det er en enkel løsning at forsure gyllen ved hjælp af pulveret Stalosan NH3, mener Flemming Schmidt.

- Men landmanden skal lære at bruge pulveret, for det skal anvendes individuelt efter PH-målingerne. Hvis vi bare laver standardløsninger, vil de fleste komme til at bruge alt for meget, og så bliver det for dyrt, siger han.

- Stalosan NH3 kan komme direkte i gyllekanalen, og derved kan man let forsure gyllen også i gamle stalde, fortæller Flemming Schmidt, der ikke er i tvivl om, at hvis man kan blive ammoniakproblemet kvit i stalden vil mange andre problemer også løse sig. Det gælder blandt andet digital dermatitis.

Det arbejder han på sammen med Stormøllen. I øjeblikket arbejder de i en afsluttende fase af en række forsøg, der ser meget lovende ud. Med de resultater kan landmanden selv komme til at forsure sin gylle, så fordampningen begrænses i stalden.

- Og det med en meget enkel og forholdsvis billig metode, understreger Flemming Schmidt.

- Samtidig er det sådan, at landmændene i dag flytter dyrene meget rundt, derfor spreder de klovbårne sygdomme, der er, sig meget i stalden, og det forstørrer problemerne, mener Flemming Schmidt. Derfor satte han sig for at finde ud af ammoniakindholdet i luften.

-          

Læs også