Lyt og stil de kritiske spørgsmål

NATIONALPARKMØDE: I det kommende Landbrug FYN opfordrer Niels Rasmussen landmændene til på tirsdag aften at møde op og deltage i debatten om en nationalpark i Det Sydfynske Øhav.

I Centrovice ønsker man ikke en nationalpark i Det Sydfynske Øhav. På nuværende tidspunkt kan foreningen i hvert fald ikke bakke op om projektet. Alligevel opfordrer foreningens formand medlemmerne til at møde op og deltage i debatten ved det borgermøde om nationalparken, som Faaborg-Midtfyn Kommune afholder i dag, tirsdag den 2. juni kl. 19, på Faaborg Gymnasium.

- Mød op og deltag i debatten. Stil de kritiske spørgsmål og lyt til, hvad der bliver sagt. Der kan være god grund til at frygte konsekvenserne af en nationalpark, men endnu er der ikke besluttet noget som helst, og først når man har samlet viden om projektet, kan man træffe en beslutning, siger Niels Rasmussen, som advarer mod at udvise en meget negativ holdning på mødet, da de øvrige deltagere så vil have let ved at give landbruget skylden for, at der ikke bliver nogen nationalpark.

- Så snart ordet nationalpark kommer på banen, ser mange landmænd nissehuer, træsko og rådighedsindskrænkninger for sig, og det kan man ikke fortænke dem i, for det er desværre de erfaringer, vi har. Så meget desto vigtigere er det at samle noget reel information om projektet, mener Niels Rasmussen.

Hård kritik
Den fynske landboforeningsformand har høstet hård kritik fra en del af sit bagland, fordi han ifølge kritikerne har luftet en alt for positiv holdning til en nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Selv understreger Niels Rasmussen, at hans tilgang til projektet er at se fordele frem for begrænsninger i forhold til at bevare muligheden for at drive landbrug i området.

- I et område, som har risiko for at udvikle sig til et udkantsområde, må det være en fordel for både landbruget og det øvrige erhvervsliv, at man får gjort området til et attraktivt bosætningsområde, hvor der ikke bare bliver skabt arbejdspladser, men hvor man også får holdt liv i de små landsbysamfund, siger Niels Rasmussen.

- Vi ved, tilføjer han, at strukturtilpasningen affolker landområderne. Derfor må landbruget nødvendigvis have en holdning til, hvordan man kan udvikle det åbne land, så vi kan opretholde det gode liv på landet for dem, som bor der. Det er i det lys, jeg kan se nogle positive muligheder i en nationalpark. Men jeg er samtidig meget agtpågivende i forhold til rådighedsindskrænkninger. Dem skal vi være meget opmærksomme på, understreger Niels Rasmussen.

Landmand advarer
Det er fint, at organisationerne vil den dialogsøgende linje, mener landmand og medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre i Faaborg-Midtfyn Kommune, Claus Christensen, Ore ved Årslev. Men han advarer samtidig om, at det kan opfattes som et tilsagn til projektet, og at kommunen i sin strategi for fremtiden lægger vægt på at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling.

- Der lægges blandt andet op til skærpede miljøkrav til virksomheder. Ved sager om husdyrbrug lægger kommunen mere vægt på beskyttelse af natur og miljø end på det minimumskrav, som lovgivningen lægger op til. Kommunen vil således skærpe kravene, udover hvad det nationalt er lagt op til, påpeger Claus Christensen, som mener, at kommunen skal holde sig til de nationale krav.

Kommunen lægger også op til at fremme mere miljøvenlige produktionsmetoder, herunder økologisk produktion.

- Jeg mener, det er en national opgave at lovgive om de miljømæssige forhold, der skal produceres under i Danmark. Det er ikke en kommunal opgave at understøtte eller prioritere økologisk produktion frem for konventionel produktion, mener Claus Christensen.

Læs også