Den ny organisation hedder Landbrug & Fødevarer

STORFUSION: Navnet på landbrugets nye erhvervsorganisation blev fundet på et møde i landbrugsrådets bestyrelse i onsdags. Organisationen skal hedde Landbrug & Fødevarer. 

Landbrugsraadets bestyrelse besluttede på sit møde sent onsdag, at den nye erhvervsorganisation for landmænd og fødevarevirksomheder får navnet Landbrug & Fødevarer. Det oplyser Landbrugsraadet.

Navnet er fundet i samarbejde med konsulentfirmaet Advice. Organisationen skal dannes på grundlag af en fusion, der omfatter Dansk Landbrug, Danish Meat Association, Dansk Svineproduktion og Landbrugsraadet. Herudover kommer væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter til at indgå i Landbrug & Fødevarer.

På samme møde godkendte bestyrelsen det samlede fusionsgrundlag, blandt andet fusionsaftale og vedtægter for Landbrug & Fødevarer. I perioden frem til 3. juni skal fusionen godkendes i de relevante kompetente forsamlinger hos de involverede organisationer, inden den nye organisation er en realitet.

Samlede kræfter 
 - Fusionen er det helt rigtige og fremadrettede skridt for at sikre, at vi kan tilbyde vores medlemmer størst mulig indflydelse til den rigtige pris. Ved at samle kræfterne får hele det danske jordbrugs- og fødevareerhverv en slagkraftig organisation, der på alle niveauer lokalt, nationalt og internationalt vil kunne varetage den danske fødevareproduktions interesser, siger Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke.

Peter Gæmelke har som tidligere meddelt valgt at stoppe i forbindelse med dannelsen af den nye organisation, og der vil derfor den 3. juni blive valgt en ny formand for Landbrug & Fødevarer.

Den nye organisation kommer til at repræsentere Danmarks største kompetenceklynge med en samlet eksport på over 60 milliarder kroner og en næsten lige så stor eksport af maskiner, teknologi og viden.

Der er cirka 150.000 beskæftiget i fødevareerhvervet.

Læs også