Stadig uklarhed omkring danske særregler for transport af svin

(EFFEKTIVT LANDBRUG) EF-Domstolen sendte i går afgørelsen om de danske særregler for dyretransport videre til Vestre Landsret.

EF-Domstolen afsagde i går endelig dom i sagen om de danske særregler for dyretransporter efter halvandet års sagsbehandling. Dommen er dog uklar, idet den sender den endelige afgørelse videre til Vestre Landsret.

Dermed vil det stadig være uvist i endnu en rum tid, om Danmark har lov til at indføre særregler for lange dyretransporter.

EF-Domstolen fastslår, at de danske særregler »i princippet falder inden for det skøn«, som den enkelte medlemsstat har, når EU-reglerne på området skal indføres i den nationale lovgivning.

På den anden side siger domstolen, at de danske særregler kun gælder, hvis de ikke udgør en hindring for den frie handel med dyr på tværs af grænserne i EU.

På den baggrund har EF-domstolen nu overladt det til Vestre Landsret at afgøre, om de danske særregler påfører vognmænd og landmænd så store ekstraudgifter, at de virker som en teknisk hindring for handel af dyr over grænserne. Først når det er afgjort, vides det med sikkerhed, om reglerne skal kendes gyldige eller ugyldige.

EF-domstolen formåede derfor ikke, at aflive den uklarhed, der hidtil har skabt splid mellem vognmændene og de danske myndigheder, og som dermed vil vare ved nogen tid endnu.

Vognmændene på sin side har hævdet, at EU’s regler for dyretransporter også må gælde for danske lastbiler, mens de danske myndigheder har holdt på, at Danmark har lov til at indføre skærpede regler.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag 9. maj.

Læs også