Klarer skærene i ufremkommelige områder

(LANDBRUG NORD) TERRÆNGÅENDE: En ATV’er med klipper kan være en god løsning til naturpleje, hvor andre maskiner kommer til kort.

Som noget nyt kan man nu få en klipper, der kan trækkes af en ATV’er. Det betyder, at man nemmere kan holde svært ufremkommelige områder fri for uønsket bevoksning. Klipperen er en form for brakpudser med en arbejdsbredde på 145 centimeter, som klarer græs, siv, bjørneklo samt buske med en stammediameter på op til omkring fem centimeter.

De fire hjul er monteret indenfor klippebredden, så den kan arbejde helt op til skel, og det betyder også, at den kører stabilt på ujævnt underlag.

ATV og klipper klarer mellem en halv og en hel hektar i timen alt efter terrænets beskaffenhed.

Martin Christensen, Hadsund, har netop startet firmaet Naturklip.dk, som tilbyder vedligehold af svært ufremkommelige områder med en ATV’er og den nyindkøbte klipper. Han har arbejdet med klipperen i en måned og er blevet positivt overrasket over dens kapacitet.

- Den er meget mere effektiv, end den ser ud, siger han.

I sit arbejde som godsforvalter oplever han selv vanskelighederne ved at vedligeholde vådområder, enge og andre naturarealer. Nu håber han på at finde en niche for sit nystartede firma.

Han forestiller sig, at klipperen vil være en god løsning på kommunalt ejede arealer, i jagtområder og ikke mindst hos landmænd med støtteberettigede vådarealer og enge.

EU-reglerne omkring landskabspleje af enge, naturarealer og støtteberettigede arealer betyder, at vådområder, enge og naturarealer skal holdes fri for uønsket bevoksning. Det være sig såvel siv, begyndende skovbevoksning og bjørneklo.

Entreprenørenheden i Aalborg Kommune tog kontakt til Martin Christensen for at se, hvordan maskinen arbejdede på digerne ved Østerå. Vandløbsregulativet foreskriver, at digerne vedligeholdes, og overholdes det ikke, vil bevoksningen på længere sigt springe i skov, og rødderne vil underminere digerne.

Tidligere var vedligeholdelsen af digerne en amtsopgave, som nu er overgået til kommunerne. Indtil nu er bevoksningen på digerne klaret med en manuelt betjent fingerklipper.

- Vi var interesserede i at finde et alternativ til fingerklipperen, som klarer opgaven hurtigere, nemmere og mere effektivt, og vi er meget begejstrede for ATV’ens egenskaber med en klipper, fortæller tekniker Per Torp fra Entreprenørenheden i Aalborg Kommune.

Klipperen kan monteres på ATV’en med et vinklet specialtræk, der gør, at klipperen kan køre på en skråning med en hældning på mellem 20 og 25 procent. Den funktion var helt ideel fra kronekanten på diget og ned mod vandet i åen.

Let maskine - hårdt arbejde Selvom klipperen har en stor yde- og bæreevne, er den - med sine kun 280 kilo - let. Derfor kan den ofte køre der, hvor traktoren ikke kan, og er knap så hård ved terrænet i for eksempel vådområder. - En stor traktor ville ødelægge det hele og en lille traktor har ikke altid kapacitet til de vanskelige opgaver. En bjergtraktor ville kunne klare jobbet men er væsentligt dyrere at anskaffe sig end en ATV’er, siger Brian Rasmussen, der er formand for vandløbene i Aalborg Kommune.

Derudover lettes arbejdet utroligt meget for føreren i forhold til at gå med en manuelt betjent fingerklipper.

- Fingerklipperen slår bevoksningen rigtig godt og er sådan set lige så god som ATV’eren. Problemet er bare, at den er temmelig besværlig at gå med, og man er helt ødelagt efter at have gået med den en dag, forklarer Brian Rasmussen.

- Vi skal lade maskinerne gøre arbejdet, for der er jo ingen, der vil splitte sig selv af med manuelt arbejde mere, siger han.

Læs også