Så kom foråret for alvor

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Med weekendens gode vejr er forårsarbejdet for alvor kommet i gang over hele landet. I de kommende dage vil der blive harvet, gødet og sået på alle de arealer, hvor der kan køres. Således også hos Knud Hansen på Strandvejen i Heininge ved den bredfulde Tude Å nord for Korsør. Knud Hansens far giver her den sidste mark en tur med såbedsharven forud for såningen af sukkerroer og vårbyg. Også her må man med tålmodighed vente på, at vandet forsvinder fra våde pletter og oversvømmelser fra den regnfulde vinter.

Læs også