Optimistisk svineformand

(LANDBRUG FYN) Hvis amerikanerne får gang i produktionen af bioethanol, vil korn- og svinekødspriserne stige, sagde Peder Enggaard på Agrogårdens svineårsmøde.

Sidste år opnåede svineproducenterne bedre priser, end prognoserne spåede. Og selv om forudsigelserne igen i år vender pilen nedad, er formanden for Agrogårdens svineproduktionsudvalg, Peder Enggaard, Hjelmerup, optimist på svineproduktionens vegne – også på lidt længere sigt.

- Der er mange ting, der gør, at jeg ser en smule lysere på fremtiden, end jeg har gjort, sagde han på udvalgets årsmøde i tirsdags.

Den midtfynske svineformand bygger især optimismen på, at man i USA er ved at åbne øjnene for produktion af bioethanol. Hvis amerikanerne får startet alle de bioethanolfabrikker, der snakkes om, så vil store arealer blive lagt ud til denne produktion i form af majs og hvede.

- Der vil blive mangel eller ligevægt i den produktion, der bliver, og det vil få priserne til at stige – dels på korn, men også på de andre produkter. Jeg har set, og læst og fået fortalt, at kød og kornpriser altid har hængt sammen. Så højere kornpriser giver højere svinekødspriser, lød Peder Enggaards analyse.

- Der er derfor, fortsatte han, at jeg ser meget mere lyst på fremtiden. Det kan godt være, der går et par år, før vi ser effekten, men jeg er overbevist om, at den vil komme.

Dansk svineproduktion vil dog også blive påvirket af andet end bioethanolproduktionen i USA. Brasilien har et enormt potentiale for landbrug og svineproduktion, men har store problemer med at håndtere mund- og klovsyge på grund af jungle og andre ufremkommelige steder.

- I vores branche er det desværre sådan, at den enes død er den andens brød, konstaterede Peder Enggaard, som vurderer, at det kan blive vanskeligt for brasilianerne at lukke helt af for smittevejene.

Samtidig er det kinesiske marked ved at åbne sig. Kina har nu godkendt Tican og Danish Crown slagterierne, og det åbner et kæmpe marked for de danske svineproducenter.

- Der er lige så mange rige og købedygtige forbrugere i Kina, som der er i hele Vesteuropa tilsammen. Det, vi hører fra det store land, er, at de vil have kvalitet. Det kan vi nemt give dem, sagde Peder Enggaard, der samtidig glædede sig over at eksporten til Korea og Australien vokser.

TEKST: EBBE MORTENSEN

(3) 34-08-fy

- Der er mange ting, der gør, at jeg ser en smule lysere på fremtiden, end jeg har gjort, sagde formanden for Agrogårdens svineproduktionsudvalg, Peder Enggaard, på udvalgets årsmøde i tirsdags.

(3) 35-08-fy

Kravene til svineproducenterne bliver hele tiden skærpet. Alligevel har den enkelte svineproducent gode muligheder for at øge indtjeningen.

Kravene til de danske svineproducenter bliver stadig skærpet. Og på grund af de stramme danske rammebetingelser, vil svineproduktionen ikke kunne udvikle sig i den ønskede hastighed herhjemme.

Alligevel er der masser af muligheder for at forbedre indtjeningen, understregede afdelingsleder Søren Højby Simonsen på Agrogårdens svineårsmøde. Spredningen i de enkelte svineproducenters resultater er nemlig fortsat meget stor.

- Når der tales om utilfredsstillende resultater, rettes fokus naturligt oftest mod bedrifter, hvor resultaterne ligger gennemsnittet. Fakta er dog, at selv de bedste har et uudnyttet økonomisk potentiale, sagde Søren Højby, der som eksempel pegede på, at dødeligheden fra fødsel til slagtning er steget et par procentpoint de senere år – både hos de bedste og de dårligste.

- Set ud fra en gennemsnitsbetragtning ligger der et betydeligt uudnyttet potentiale gemt i svineproduktionen. Et potentiale der via fokus, målsætning og vilje kan samles op, lød det fra afdelingslederen, som tilføjede, at forbedringerne kommer, når der i fællesskab rådgiver og svineproducent i mellem bliver sat fokus på de ømme punkter i systemet.

Samtidig sker der også en udvikling på avlsfronten, hvor omlægning af avlsmålet FGK til LG5 betyder, at der bliver fravænnet endnu flere levedygtige pattegrise. Forventningen til fremgangen er en gris mere pr. årsso.

- Det nye avlsmål har allerede resulteret i nogle stærkere grise og reduceret dødelighed ude i staldene, sagde Søren Højby, som pegede på, at det økonomiske resultat ved 1 gris mere levende efter dag 5, svarer til cirka 80 kroner pr. gris.

- Derfor bør I have fokus på avlsarbejdet ude i jeres besætninger og udnytte de fordele, som det giver. Sørg for udskiftning omkring 6 læg. Hav som mål at udskiftningsprocenten ligger mellem 40 og 50 procent, og at antal totalfødte ligger på 16 eller derover, hvis I fortsat vil være med bland de bedste, lød rådet fra afdelingslederen.

- På sundhedsområdet, tilføjede han, er det især dødeligheden, der er i fokus. Antal døde og aflivede søer er i nogle besætninger alt for høje. Der er typisk flere årsager til dette. Men der skal tages fat i denne udfordring, som der kan og skal gøres noget ved.

TEKST: EBBE MORTENSEN

Læs også