Ny miljølov skaber usikkerhed

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Den nye miljøgodkendelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2007, bebuder sænkning af husdyrtrykket i store landbrugsområder. Det er endnu uklart, hvilken indflydelse loven får på ejendomspriserne.

Skov- og Naturstyrelsens Danmarkskort inddelt i nitratfaser får stor betydning for landbruget. Og så er det endda kun opvarmning, indtil de nye vandplaner godkendes i 2009. Når husdyrtrykket sænkes og udvidelser bliver vanskelige i de berørte områder, vil det få betydning for ejendomspriserne.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG torsdag.

Læs også