Hygiejnen i fokus med ny robotgeneration

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Forøget fokus på hygiejne er blandt de markante nyheder på DeLavals nye robot-generation.

»Frihed til at vælge«, lyder DeLavals nye slogan. Frihed til at vælge, bare det bliver et DeLaval-malkeanlæg, burde det nok hedde, hvis man skal følge DeLavals egen forståelse af udsagnet.

Den nye generation af malkerobotter, der hos DeLaval hedder VMS (Voluntary Milking System) udgør med nu 10 procent af koncernens omsætning en voksende andel. Og dermed et vigtigt satsningsområde ved siden af de mere traditionelle malkeanlæg, DeLaval fortsat er storleverandør af.

I udviklingen af markedet for malkerobotter omtaler man imidlertid åbent og respektfuld en af sine konkurrenter, nemlig hollandske Lely, der var først i udviklingen af markedet for malkerobotter.

- Automatisk malkning har bevist sig som et reelt alternativ for alle mælkeproducenter med besætninger fra 40 køer og opefter. Så meget, at vi i dag kan sige, at alle overvejer malkerobotter, når de skal forny deres malkeanlæg, lyder det fra hovedkvarteret ved Stockholm.

Den nye VMS-generation fra DeLaval bygger i højere grad end tidligere på et såkaldt »plug and milk« princip. Dermed er den nødvendige tid til installation af malkerobotten ude på bedriften afkortet med hele 33 procent i forhold til tidligere.

Et forhold, der også afspejler sig i produktionen på samlefabrikken hos DeLaval umiddelbart udenfor Stockholm. Her gennemgår hver eneste VMS-malkerobot en fire timer lang testprocedure, hvor alle funktioner gennemprøves, før maskinen forlader fabrikken.

Tidligere anvendte DeLavals malkerobotter pneumatiske systemer til aktivering af robotarmens bevægelser. De seneste år har man anvendt hydraulik til disse funktioner, og det er også tilfældet på den nyeste VMS 2007.

Hygiejne er blevet et endnu større tema i den nye robotgeneration.

Derfor er robotten nu udelukkende fremstillet af rustfrit stål og kan tåle al den rengøring med vand, der er nødvendigt. Men selv om vand er helt afgørende for rengøringen, er det alligevel lykkedes at sænke vandforbruget til det, man hos DeLaval anser for markedets laveste.

Blandt andet er der i den nye robot anbragt dyser, der efter ønskelige intervaller spuler gummimåtten i VMS-robotten ren. Desuden hænger pattekopperne altid med åbningen nedad, når de ikke er i funktion.

Som en ekstra foranstaltning, der kan modvirke tilsvining af miljøet omkring yveret under malkningen, har VMS-robotten en automatisk gødningsskærm, der støder op mod koens bag og leder gødning og ajle væk fra malkeområdet.

Forbehandlingen af patterne før malkningen foregår med rengøring med varmt vand, luft, stimulering, formalkning og sidst tørring før malkningen går i gang. Hele den forudgående behandling sker med den særlige pattevaskekop, der med sit separate system aldrig kommer kontakt med mælkeledningen.

Efter malkningen sørger robotten tillige for at desinficere og behandle pattespidsen med en fin tåge af pattespray.

Trods de mange nye funktioner omkring patteklargøring og rengøring er det lykkedes at reducere rengøringstiden med 40 procent ved hjælp af en såkaldt systemintegreret rengøringsenhed.

Læs også