Tal til forbrugerens følelser

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Landmænd og forbrugeres opfattelse af dyrevelfærd er baseret på forskellige værdier. Derfor taler de to grupper forskellige sprog og misforstår ofte hinanden, men sådan behøves det ikke at være.

På en amerikansk svine-konference (Allen D. Leman Swine Conference), som blev afholdt i september, blev der i et indlæg forklaret, hvorfor landbrug og forbrugere ofte taler forbi hinanden.

Ifølge VetInfo nr. 0650, som refererer indlægget, er en klassisk årsag til fejlkommunikation mellem landbruget og forbrugerne, at landmænd og forbrugere tager afsæt i forskellige værdier.

Forbrugernes holdning til dyrevelfærd er ofte baseret på følelser. Forbrugere mener typisk, at der ligger en etisk forpligtigelse i at behandle husdyrene godt. Traditionelt besvarer landbruget dog forbrugernes spørgsmål ud fra et nytteetisk eller teknisk/videnskabeligt synspunkt.

Det medfører, at forbrugeren oplever svaret som koldt eller kynisk, og producenten kan ikke forstå, at forbrugeren er utilfreds med svaret.

Et mere passende svar fra landmanden ville ifølge indlægsholderne være, at landmanden behandler sine grise godt, fordi han føler en etisk forpligtigelse til at behandle sine dyr godt, og at der løbende bruges mange midler på videnskabelige metoder til at forbedre grisenes velfærd.

Ifølge VetInfo viser en amerikansk undersøgelse, at 68 procent af forbrugerne har størst tillid til udsagn om virksomheder, når udsagnene stammer fra personer, som minder om dem selv. Forklaringen er den følelse af fællesskab, der opstår, når personer deler de samme grundlæggende etiske værdier.

Landbruget udgør én gruppe. Detailhandlen og forbrugerne udgør to andre grupper, men begge er de i stand til på forskellige måde at diktere landbrugets produktionsvilkår.

Derfor er det vigtigt, at landbruget indgår forpligtende samarbejde med detailhandlen og interesseorganisationer, som alle har nytte af, og hvor diskussionen baseres på både viden og følelser.

Dermed vil landbruget i højere grad kunne undgå at omverdenen trækker noget ned over hovedet på erhvervet. For som et medlem af Green Peace engang udtalte ifølge VetInfo: »We can dance WITH you or we can dance ON you« - »Vi kan danse med dig, eller vi kan danse på dig (træde på dig)«.

Læs også