Sidste kampagne i Assens

(LANDBRUG FYN) I torsdags startede den uigenkaldeligt sidste roekampagne ved Assens Sukkerfabrik.

Onsdag i sidste uge begyndte årets første læs sukkerroer at rulle ind på Danisco Sugar Assens Sukkerfabrik, og torsdag morgen startede oparbejdningen af roerne. Men der var helt tydeligt ikke den samme stemning over kampagnestarten, som der plejer at være.

Når dette års roekampagne efter planen slutter omkring 1. december, bliver der nemlig lukket og slukket, og dermed sættes der punktum for en 122-årig landbrugs- og industriepoke, som har været til gavn og glæde ikke alene for Assens by, men ikke mindst for flere tusinde landmænd, landarbejdere, vognmænd, maskinstationer, maskinhandlere, smede og mange andre i hele det fynske og sydjyske område.

Når denne sidste fynske roekampagne bliver så kort og allerede slutter til december, har det flere årsager, hvoraf den ene er, at kampagnen i Assens mod sædvane er startet to uger tidligere end ved de to øvrige danske sukkerfabrikker - i Nakskov og Nykøbing F.

Størst indflydelse på kampagnens længde har det, dels at roerne fra den tidligere Gørlev Sukkerfabriks område på Sjælland i år vil blive oparbejdet på de to lolland-falsterske sukkerfabrikker, hvilket betyder, at Assens Sukkerfabrik i år kun skal modtage roer fra dyrkere vest for Storebælt. Dels at en hel del Assens-dyrkere allerede har solgt eller bortforpagtet deres sukkerroekvoter. Og endelig spiller det ind, at alle roedyrkere i år har fået deres kvote reduceret med 16 procent.

- Alt i alt betyder det, at vi i Assens i år kun skal oparbejde roer fra et samlet areal på 10.600 ha mod 14.600 ha sidste år, fortæller roechef Erik Rysholt Poulsen, Assens Sukkerfabrik. Han oplyser endvidere, at årets sukkerproduktion i Assens forventes at blive på ca. 85.000 tons mod ca. 130.000 tons sidste år.

- Roerne tegner i øvrigt bedre, end det en overgang så ud til, påpeger Erik Rysholt Poulsen. Siden sidste prøveoptagning i begyndelsen af september har vi haft en god varme, der ser ud til at have givet en god indlejring af sukker, så sukkerprocenten fra ca. 14 nu er steget til omkring 16. Samtidig ser det også ud til, at der har været en god vækst i roerne.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også