20 procent mere for hundegræsset

(EFFEKTIVT LANDBRUG) På Wedellsborg er i de seneste dage blevet tærsket 64 hektar hundegræs til det kritiske amerikanske marked.

Ikke et eneste kvikfrø i 100 gram frø. Så strikse er kravene fra amerikanerne, som aftager det hundegræs, som i de seneste par dage er blevet høstet på markerne ved Lillebælt af to af Frijsenborg/Wedellsborgs tre indkøbte 30 fods New Holland CR 980 rotormejetærskere.

Sorten på de ialt 64 hektar er Baridana, der er en af de mest anvendte sorter i USA.

- Hundegræsset har den egenskab, at det forbliver grønt under alle klimaforhold og derved vedligeholdelsesfri. Den primære anvendelse er til grønne områder ved bygninger, farme og frugtarealer, og markedet derovre er stigende, oplyser det hollandske frøfirma Barenbrugs danske konsulent, Ole Schou.

I foråret havde han besøg af amerikanske kolleger, som med egne øjne ville se, om avlen på Wedellsborg ville lykkes - uden kvik.

Det er den gjort nu for tredje år i træk, og sammen med godsforvalter Jens Otto Nielsen blev det ved høstarbejdet onsdag overvejet, om ikke en del af arealerne også får en fjerde sæson inden ompløjning.

Et skud fra hoften fra Jens Otto Nielsen er nemlig et udbytteniveau på omkring 1.200 kg pr. ha, hvilket er en smule over gennemsnittet for hundegræs-avlen på stedet og noget over landsgennemsnittet i hundegræs på omkring 950 kg.

- Det er naturligvis en billig afgrøde, hvis arealerne kan indpasses endnu en sæson i markplanen, erkender forvalteren.

Frøavlskonsulent Ole Schou oplyser, at Barenbrug betaler en merpris på 20 procent for opfyldelsen af de skarpe renhedskrav, som stilles til dyrkningen af Baridana hundegræsset til USA.

På Wedellsborg, som i øvrigt nu oprenser hele Barenbrugs danske frøproduktion - på 1.250 ha i år og det dobbelte areal næste år, anvendes pløjefri dyrkning, og kvikbekæmpelsen sker primært med Round-Up.

Hundegræsset bliver snittet i forbindelse med mejetærskningen, og 1200-1300 får fra en stor fynsk fåreavler sørger i efteråret for, at afgrøden er bidt perfekt ned i den rette højde, og alt ukrudt er fjernet fra marken inden vinteren.

Udover det store hundegræsareal er ialt 120 ha med rødsvingel bjærget på det vestfynske gods.

Også her har udbyttet været tilfredsstillende efter en god vækstsæson med perfekte forhold til bestøvningen. Godsforvalter Jens Otto Nielsen oplyser, at der i 1. års markerne blev høstet 1.100 kg pr. ha og i 2. års arealerne 1200 kg pr. ha.

Læs også