ØA Fyn fra A/S til andelsselskab

LANDBRUG FYN: ØA har haft en stor medlemstilgang på Fyn, lød det på ØA Fyns medlems- og kundemøde i sidste uge.

FREMGANG: ØA har haft en stor medlemstilgang på Fyn, lød det på ØA Fyns medlems- og kundemøde i sidste uge.

ØA Fyn har pr. 1. januar i år ændret struktur fra at være et aktieselskab, 100 procent ejet af ØA a.m.b.a., til at være en integreret del af selve andelsselskabet. I den forbindelse har ØA Fyn igennem de seneste måneder fået tilgang af mange nye medlemmer, og det var baggrunden for et medlems- og kundemøde, som ØA Fyn torsdag i sidste uge afholdt på Vissenbjerg Storkro med deltagelse af op mod 100 fynske landmænd.

- Vi startede på Fyn og Langeland i 2000, da vi overtog Emmelev Mølles foderstofaktiviteter, fortalte ØA’s formand, gårdejer Jørgen H. Mikkelsen, Herfølge, på mødet. Og virksomheden blev yderligere udbygget i 2002, da ØA var med i overtagelsen af KFK’s grovvareaktiviteter.

Strukturtilpasning

- Med salget af KFK’s grovvareaktiviteter blev der åbnet op for en strukturtilpasning. Konsortiets rationaliseringsgevinst ved købet af KFK var beregnet til 250-300 millioner kroner om året, og det har i hvert fald holdt stik. Det er en stor glæde for os, at vi var med i det konsortium, der overtog KFK. Det har været meget tilfredsstillende for ØA og har givet os en styrket markedsposition..

- Resultatet har været en løbende vækst i omsætningen, hvilket bekræftes af ØA’s økonomiske nøgletal. Og vi arbejder målbevidst på at fastholde og udbygge vores markedsandel, fastslog Jørgen H. Mikkelsen.

Landmandens forlængede arm

- ØA’s politiske opbygning omfatter i dag ca. 3.200 medlemmer, og virksomheden beskæftiger 195 medarbejdere. Bestyrelsen består af otte folkevalgte landmænd og en medarbejder. Med overgangen fra A/S til a.m.b.a. vil Fyn fra 2007 være med som det femte valgområde, og bestyrelsen vil fremover bestå af ni landmænd og en medarbejder.

- Vi mener, at andelsformen stadig har sin berettigelse, understregede Jørgen H. Mikkelsen. Vi er »landmandens forlængede arm« - hvor værditilvæksten bliver i landmandens hænder. Målet har hele tiden været vækst, og det har vi levet op til. Danske landmænd kommer fortsat til at forholde sig til øget konkurrence, og vi skal i grovvarebranchen levere vores del.

På alle tangenter

- Strukturudviklingen går meget stærkt. Vil vi være med i fremtiden, skal vi spille på alle tangenter, fastslog ØA’s administrerende direktør, Christian Junker. Der bliver stadig færre landbrug. Antallet af bedrifter over 150 ha er i vækst, men de fleste andre brugsstørrelser falder i antal.

- De færre, større og mere specialiserede brug betyder store udfordringer for grovvarebranchen - med færre kunder, færre opgaver, stigende overkapacitet, mindre avancer og stigende krav til organisation.

- Vores virksomhed har de sidste mange år formået at skabe positive resultater. Men det er ikke nok endnu, og fremover hedder den nye strategi: internationalisering. Det er ikke nok at være stærk på det danske marked. Det kræver størrelse i internationalt perspektiv, ellers er vi ikke effektive nok.

- I kraft af andelsselskaberne sidder danske landmænd på 85 procent af den danske grovvarebranche. Men strukturen er ikke effektiv nok. ØA satser på tre »ben«, nemlig kerneaktiviteter, associerede virksomheder og øget internationalisering, påpegede Christian Junker og gennemgik de mange forskellige aktiviteter og virksomheder, hvor ØA er repræsenteret som medejer.

Køb svinefoder nu

ØA’s råvarechef, Henrik Stillund, gav en grundig orientering om den aktuelle markedssituation, først og fremmest for råvarer som soja, korn, raps og fiskemel. Han orienterede endvidere om handel med kornfutures, herunder ØA’s tilbud på området.

Mødets sidste indlæg var ved Michael Lorentzen, der er detailchef for ØA på Fyn og i Vestjylland. Han orienterede om ØA’s anlæg og forretninger vest for Storebælt samt om situationen omkring såsæd og foder.

- Den sidste uges tid er der kommet godt gang i tegningen af kontrakter på svinefoder til den kommende sæson. De kontrakter, der allerede er indgået, er i niveau med sidste års priser - med en lille pil opad. Jeg tror, niveauerne holder sæsonen ud. Det betyder, at jeg ikke tror, man får gevinst ved at vente med at købe svinefoder, lød vurderingen fra Michael Lorentzen.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også