Mulighed for at holde flere dyr

(Effektivt Landbrug) Nu lempes landbrugsloven, så landmænd får lov at holde flere dyr og mulighed for at samle dyreholdet fra flere gårde på en ejendom.

Dansk Folkeparti og regeringen aftalte i går fredag at ændre landbrugsloven, så landmænd kan holde flere dyr. Desuden får landmænd med flere gårde mulighed for at samle dyrene på en ejendom, hvor lugt og støj ikke generer naboen, oplyser fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V).

Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, finder, at der er gode takter i forslaget til en ny landbrugslov.

- Det er et godt grundlag for en afbalanceret og dynamisk udvikling i landbruget, siger han.

I dag kan landmænd maksimalt have 750 dyreenheder på en bedrift. De får nu mulighed for at udvide til 950 dyreenheder på betingelse af, at de laver en handlingsplan for dyrevelfærd, der godkendes af myndighederne, og en miljøhandlingsplan.

Det fremgår af lovforslaget, at begrænsningen på 500 dyreenheder pr. staldanlæg skal nyvurderes i samråd med Fødevarestyrelsen, hvilket glæder Peter Gæmelke.

- Der er behov for en ændring, hvis vi skal sikre harmoniske produktionsenheder og undgå en udvikling mod stigende eksport af smågrise, siger han.

Reglerne for, hvor stort et areal landmanden selv skal eje i forhold til sit dyrehold, lempes, og kravet skal fremover opfyldes på bedriftsniveau. Det vil for en landmand, der ejer flere ejendomme, betyde, at han kan samle sin svineproduktion på en ejendom.

De nye regler vil gøre det nemmere for mindre landbrug at opkøbe mere jord, fordi de får bedre muligheder for at gøre krav på fortrinsstilling til suppleringsjord. Desuden vil ejere af mindre landbrugsejendomme kunne kvalificere sig til at erhverve landbrug over 30 hektar, selv om de ikke har en landbrugsuddannelse.

Læs også