Attraktive græsafgrøder

(LANDBRUG SYD)Nye EU regler gør græsmarker attraktive som foderkilder til produktionen af kødkvæg.

Nye EU-regler har gjort sædskiftegræsmarker mere interessante for producenterne af kødkvæg. Sådan lyder meldingen fra kvægbrugsrådgiver Peder Ringgård Jessen, Landbrugsrådgivning Syd, der peger på græsensilage som et godt vinterfoder. Samtidig efterspørger slagterierne kalve, som er færdig fedede inden de er 12 måneder. Det betyder større krav til staldplads, men også til vinterfoder, hvor EU´s nye regler omkring støtte til marker med græsafgrøder kan være en tiltrængt håndsrækning til producenterne af kødkvæg.

Læs også