Transportdebat af sporet

(LANDBRUG FYN) IKKE MED PÅ VOGNEN: Som repræsentantskabsmedlemmer skal vi sørge for at sikre kollegerne den bedst mulige indtjening - frem for den lokale vognmand, siger Niels Høite Hansen, Tåsinge.

I den forgangne uge afholdt Danish Crown et andelshavermøde i Ringkøbing om den nye vognmandsstruktur. 100 deltog i mødet, og der ventes også bred opbakning, når der i aften kl. 19.00 afvikles et tilsvarende orienteringsmøde i Ullerslev Forsamlingshus.

Som det har fremgået af de seneste ugers Landbrug Fyn, har der rejst sig en utilfredshed over det kommende tiltag, især på Østfyn, hvor to lokale vognmandsforretninger står til at miste transporten af slagterisvin i konkurrence med SPF-Selskabet.

Blandt andet er der på foranledning af et lokalt repræsentantskabsmedlem blevet samlet underskrifter ind i bestræbelserne på, at de hidtidige samarbejdspartnere kan fortsætte med at afhente grise i de østfynske svinebrug.

Et af de øvrige fynske repræsentantskabsmedlemmer, Niels Høite Hansen, Bjerreby, finder det helt i orden at indkalde andelshaverne til en nærmere information om den fremtidige vognmandsstruktur, nu hvor der har rejst sig en debat.

Svineproducenten fra Tåsinge, der selv skal skifte grisetransportør til februar, medgiver også, at SPF-Selskabet har et for tæt familieskab til Danish Crown, og at servicen fremover mindst skal være på højde med de nuværende vognmænd.

Men her holder enigheden i kritikken til gengæld også op.

- Jeg vil gerne understrege, at både vi repræsentantskabsmedlemmer og slagteriledelsen skal sørge for, at svineproducenterne tjener flest mulige penge, fastslår han. Og da især frem for vognmændene, som øjensynligt har tjent godt på transporten af grise hidtil.

- Vi har jo set vognmænd overtage grisekørsel fra kolleger til flere hundrede tusinde kroner. Det må indikere, at vi som andelshavere har betalt en for høj pris for at få kørt vore grise.

- Lige som i andre brancher benytter Danish Crown nu stordriftsfordelene i transportleddet, og jeg ser frem til en både bedre tilrettelæggelse af kørslen og forbedrede forhold for chaufførerne, siger Niels Høite Hansen, der finder kritikken unfair overfor de fortsættende forretninger.

Han finder det også forkert, hvis fællesskabet skal betale den udstrakte service, det nu engang er at kunne ringe til vognmanden for at flytte en afhentning af grise, fordi »tante Gerda holder fødselsdagsreception«.

- Som repræsentantskabsmedlemmer og slagteriejere må vi udvise professionalisme. Der blev ikke rystet på hænderne, da Hjørring-slagteriet blev lukket, og flere hundrede slagteriarbejdere mistede deres job. Men når den lokale vognmand med sin dyrt indkøbte vognpark vrages, bliver man slap i koderne.

Derfor finder Niels Høite Hansen, kritikken skudt over målet.

- Jeg ser frem til samme service i fremtiden, ikke mindst fordi de dygtige chauffører givetvis vil rykke til de fortsættende distributører.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også