Irriterende affaldssituation

(LANDBRUG FYN) Svigtende afsætning har tilligemed driftsforstyrrelser på sukkerfabrikken givet brugerne af frisk roeaffald problemer.

Den nu snart afsluttede roekampagne ved Danisco Sugar Assens Sukkerfabrik har budt på usædvanlig store problemer med hensyn til roeaffaldet.

Noget af tiden opstod problemerne, fordi afsætningen af affald ikke kunne følge med produktionen. Og i en periode var der problemer, fordi affaldsproduktionen på grund af et alvorligt driftsstop på sukkerfabrikken ikke kunne følge med afsætningen.

Begge situationer gav problemer for de mange kvægbrugere, der traditionelt baserer fodringen i roekampagnen på anvendelse af store mængder frisk roeaffald. Dels fordi det »friske« affald ikke altid var friskt, og dels fordi man var nødt til at erstatte det manglende affald med andre fodermidler.

- Det har været et voldsomt irritationsmoment, siger ledende kvægkonsulent på Fyn, Per Einshøj, der påpeger, at en af betingelserne for at fodre med frisk affald er, at man kan få det kontinuerligt.

- På et tidspunkt lå der alt for meget affald på pladsen. Det betød en dårlig kvalitet, og det er en uheldig situation, som man i affaldsnoteringsudvalget og i roedyrkerforeningen skal have fundet en løsning på.

Per Einshøj understreger, at der hele tiden har været en positiv dialog med sukkerfabrikken. Selv har han været på fabrikken en gang om ugen gennem hele kampagnen, men det har ikke kunnet hindre problemerne.

- Det er klart, at når der sker uheld som dem, der har præget denne kampagne, så kan brugerne ikke få det affald, de gerne vil have, siger Per Einshøj. I store træk har brugerne af frisk affald dog kunnet få det, de skulle bruge. Således stoppede fabrikken i en uge med at lave HP-Pulp for at prioritere det friske affald. Men alligevel gav det problemer nogle steder.

- Samtidig føler nogle kvægbrugere sig i høj grad irriteret over den måde, omsætningen af affald har fungeret på. De har fulgt vores råd og har i god tid købt affald til noteringsudvalgets pris på 30 kroner pr. tons. Og så oplever de, at man pludselig kan få 10 kroner tonset for at aftage affaldet. Det har gjort et stort indtryk på mange, og jeg er - tillige med mange andre - spændt på, hvad noteringsudvalget vil spille ud med.

- Så snart, affaldet bliver mindre frisk, får man problemer, når man fodrer med det. Problemer med opblomstring af dårlige bakterier - med højere celletal og højere frekvens af yverbetændelse som følgevirkninger. Derfor har mit råd været, at man skal smide det dårlige væk frem for at fodre med det. Og det, der ikke kan omsættes, skal fjernes.

- Jeg vil gerne understrege, at det er noteringsudvalget og dyrkerforeningen, der alene bestemmer, hvordan problemerne med affaldet skal tackles. Jeg forventer en diskussion om, hvordan man fremover skal klare tilsvarende situationer. Det er nødvendigt, at der findes en model, som alle kan leve med, slutter Per Einshøj.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Roekampagnen ved Danisco Sugar Assens Sukkerfabrik slutter formentlig omkring den kommende weekend.

- Som det ser ud her og nu, tror vi på, at vi snitter de sidste roer mandag den 10. eller tirsdag den 11. januar, lød vurderingen fra fabriksdirektør Klaus Bøggild, da Landbrug FYN talte med ham i onsdags. Men først onsdag, torsdag eller måske fredag har vi overblik over, om vi kan nå at få de sidste roer ind før weekenden, eller om vi eventuelt når hen til mandag.

Ligesom både roedyrkere og vognmænd er Klaus Bøggild ked af, at roekampagnen kom til at strække sig så langt ind i det nye år. Årsagerne er dels større udbytter i roer og sukker, end prøveoptagningerne på forhånd tydede på. Og dels at sukkerfabrikken i løbet af kampagnen har været ramt af en række driftsforstyrrelser og havarier, som har medført store forsinkelser i produktionen.

Læs også