Dyretransport under lup

(Effektivt Landbrug) Rundkørsler er ikke grisenes livret, når de bliver transporteret. Dét afslører et apparat, der måler de kræfter, der er på spil inde i vognen under transporten.

Vild eller rolig kørsel – hvad vælger du? Formentlig det sidste, og det er der også noget, der tyder på, at grise foretrækker, når de bliver transporteret. Dét afslører et nyt apparat, der måler alle de såkaldte G-kræfter, der hiver og slider i dyrene under transporten.

Ifølge bladet »Orientering« fra Slagteriernes Forskningsinstitut viser apparatet, at det kan være ganske store kræfter, der er på spil under transporten af dyrene. Blandt andet har chaufførens kørestil stor betydning. Tager han den for eksempel på to hjul rundt i en rundkørsel, har grisene meget svært ved at holde balancen på grund af de gentagne skift i retning og kraft.

Chaufføren kan selv aflæse sin kørestil efter transporten. Mens han kører, måler apparatet blandt andet, om det går op eller ned ad bakke. Apparatet registrerer også, om det går ligeud, om accelerationen øges, og hvor høj hastigheden er. Disse målinger kombineres med videobilleder af dyrenes reaktioner på ladet. Samtidig bliver der taget videobilleder ud af frontruden, så chaufføren efter køreturen kan se i hvilke situationer, han skal være ekstra opmærksom. Der er mulighed for at udvikle apparatet, så chaufføren løbende kan følge med i, hvordan kørselen påvirker grisene, for eksempel via en alarm.

Også vognens tekniske indretning har betydning for grisenes velfærd. I samarbejde med Swedish Meats er Slagteriernes Forskningsinstitut således ved at undersøge, om ophængsprincippet på de øvre etager i vognen påvirker G-kræfterne. De foreløbige resultater viser, at det i nogle situationer er bedst for grisene at stå på øverste etage, fordi den fleksible ophængning dæmper visse vibrationer. Omvendt forværres vibrationerne i andre situationer, så alt i alt skal der flere undersøgelser til, før vognbyggerne kan bruge den ny viden til at lave mere skånsomme transportvogne.

Slagteriernes Forskningsinstitut understreger, at grise i Danmark transporteres under så gode forhold, at dødeligheden formentlig er den laveste i verden. Det er også sjældent, at stress under transporten er årsag til forringet kødkvalitet.

Men medier og lovgivere har stigende fokus på transport af dyr, og derfor arbejder instituttet på flere fronter for at forbedre forholdene yderligere og for at dokumentere de faktiske forhold.

Apparatet, som kan måle G-kræfterne, er udviklet af firmaet Larsen og Brusgaard i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut. Instituttet forestiller sig blandt andet, at den viden, som apparatet giver, kan bruges på chaufførkurser og lignende.

Læs også