Tyre rykker ud - og ind - og ud igen

(LANDBRUG FYN) Kvægavlsforeningen Dansire tager i disse dage nye løsdriftsstalde i brug i Varde. Tyrene, der til foråret får mulighed for at komme på græs, hentes blandt andet fra Lykkenssæde i Fangel, som nu sælges.

En æra er nu definitivt slut for fynsk kvægavl. I denne uge køres de første læs store tyre fra tyrestationen Lykkenssæde i Fangel til nyopførte løsdriftsstalde på den landsdækkende kvægavlsforenings nye station for ventetyre ved Varde.

Når de sidste af de 175 fynske avlstyre er på plads i deres nye jyske omgivelser i begyndelsen af december, slettes det sidste synlige spor af den over 100-årige fynske organiserede kvægavl.

Sidste fase af stationens nedlæggelse er dermed en realitet. Allerede i morgen tirsdag åbnes kuverterne med de købstilbud, som alle interesserede har haft mulighed for at indgive på det store staldanlæg i Fangel med tilhørende laboratorium, bestyrerbolig med fodermesterlejlighed samt 39 hektar agerjord.

De første tyre rykker i disse dage ind i Kvægavlsforeningen Dansires nye stalde på gården. I løbet af sommeren og efteråret har håndværkerne været i gang ved Varde med opførelsen af det splinternye staldanlæg på gården Blaksmark ved Varde, der samlet dækker godt en hektar.

- Formålet med overflytningen af tyrene og nedlæggelse af Lykkenssæde er, at vi fremover kun skal have tyre på tre stationer mod hidtil seks. Hvert af stederne skal der så gå 600 tyre, fortæller regionschef i Kvægavlsforeningen Dansire, Jens Borup.

Ud over Varde er det tyrestationen i Bovlund i Sønderjylland og i Assentoft ved Randers. Begge steder vil være sædaftapning og moderne laboratoriefaciliteter.

Tyrestationen i Thy er allerede nedlagt og solgt, Fangel er som nævnt godt på vej, og i maj/juni bliver tyrestationen i Holstebro tømt.

Udover effektiviseringen venter Jens Borup også, at det samlet vil give et plus på bundlinien.

- Hovedargumentet med ændringerne er at få sundere dyr, men det vil også forbedre vores likviditet og sikre en mere rationel drift, fortæller regionschefen.

Der bygges ganske vist for 16 millioner kroner i Varde, men det opvejes til fulde af salg af de tyrestationer, der lukkes.

- Målet er inden for få år at have alle vores tyre gående i løsdrift, og det vil de fleste allerede kunne, når vi er færdige her i Varde, forklarer Jens Borup fra den ene af de nye stalde, som er klar til at modtage tyrene fra Fyn.

Stalden er delt i fire afdelinger, hvor der hvert sted skal gå 40 tyre. Samtidig vil de få rig lejlighed til at komme ud i den danske blæst og få motion, idet der til hver af afdelingerne hører fem hektar græs, som tyrene kan gå ud på.

- Når tyrene står bundet, daler kvaliteten. De kan bedre holde til det ved motion og dermed en bedre kondition, og det får de nu mulighed for, lyder det med tilfredshed fra Jens Borup.

Det bliver dog først til foråret, at de første tyre kan komme ud i Varde. Først skal der laves dobbeltsikrede indhegninger omkring græsarealerne.

Læs også