Håndslag på maksimal mérværdi

(LANDBRUG SYD) Sønderjysk Landboforening har fået dokumentation for ledelsens værdier og rådgivningens mål og midler. Krav til medarbejdere og kunder indskærpes.

Medlemmerne i Sønderjysk Landboforening får nu håndslag på, at rådgivningen vil skabe maksimal merværdi ude på deres bedrifter. Det har naturligvis været den underforståede grundtanke altid, men nu er den og flere andre af rådgivningstjenestens værdier formuleret i en virksomhedsplan.

Sønderjysk Landboforening har i den forbindelse opnået et såkaldt ISO 9001:2000-certifikat, der udstedes som tegn på, at virksomhedens interne arbejdsgange, produktbeskrivelser og udviklingsmål for rådgivning og serviceydelser er dokumenteret efter nærmere fastsatte kriterier.

ISO 9001 er ikke noget nyt begreb i dansk erhvervsliv. De første certificeringer i 1994 tjente dog mere som en dokumentation af virksomhedernes eksisterende kompetencer, uden at der nødvendigvis deri lå en ambition om forbedringer eller om at sætte nye standarder, og enkelte steder var det måske mest tænkt som vinduespynt. ISI 9001:2000 er derimod mere forpligtende.

Få at opnå certifikatet skal blandt andet kundetilfredshed og løbende forbedringer af produkterne være en del af de mål, som ledelsen forpligter sig til at indarbejde som en del af virksomhedskulturen.

»Jeg stræber efter at skabe maksimal merværdi og resultat hos kunden«, lyder et af punkterne i virksomhedsplanen, som i yderste konsekvens er et bilag til konsulenternes og de øvrige ansattes eksisterende ansættelseskontrakt. I den nye virksomhedsplan indgår der da også, at alle medarbejderne tilbydes en udviklingssamtale i løbet af i år.

Kunderne, det vil sige landmændene, får også tilbud om et forpligtende samarbejde. Sønderjysk Landboforening har udarbejdet en række såkaldte produktblade, hvor »varerne på hylden« præsenteres. Af et af disse produktblade med titlen »Forpligtende rådgivning« fremgår det, at der i forbindelse med rådgivningen oprettes skriftlige aftaler om de konkrete handlingsplaner, og at der skal følges op på, om alle parterne opfylder de indgåede aftaler.

- De metoder og principper, som er en del af vores nye virksomhedsplan, vil vi tilbyde kunderne som et værktøj til at styre deres egen bedrift, forklarer sektionsleder Steen Vejrup.

Certificeringen omfatter desuden Sønderjysk Svinerådgivning, som også har kontor på lokalcentret i Vojens. Det nye ISO 9001:2000-certifikat, der fremover hænger i glas og ramme i receptionen hos Sønderjysk Landboforening i Vojens, blev afsløret af formand Gert Karkov og direktør Per Grønbæk ved en lille højtidelighed forrige fredag.

Tidligere på året har LandboSyd, sidste år Kolding Herreds Landbrugsforening og forrige år LandbrugsRådgivning Østjylland I/S opnået tilsvarende certificering.

Læs også