Måler lugt ved den animalske produktion

(LANDBRUG FYN) Metode vil især kunne bruges ved udvikling af ny teknologi til rensning af luft og til udvikling af foder, som ikke giver lugtgener.

En helt ny metode og teknik til måling af lugt fra landbrug kaldet IQO - et akronym efter det engelske udtryk: Identification and Quantification of Odorants bliver præsenteret som trestjernet Europanyhed.

IQO-metoden præsenteres af det knap et år gamle selskab, LugtTek A/S, der udvikler den nye metode ved at tilpasse kendt teknologi til et nyt arbejdsområde.

- IQO-metoden er velegnet til at registrere, om lugten bliver reduceret ved nye rensemetoder til luft, ved brug af nye sammensætninger af foder, samt tilsætningsstoffer til foder, gylle og lignende. Metoden kan dermed blive et værdifuldt værktøj i udviklingen af nye luftrensere samt nye foder-blandinger i bestræbelserne for at reducere lugten fra store besætninger, siger mikrobiolog Anders Peter Adamsen, som er direktør for aktieselskabet LugtTek og dermed forestår udviklingen af IQO-metoden.

Firmaets mål er på længere sigt er at udvikle en metode, der kan afgøre, om der lugter for meget fra de enkelte landbrug.

- Men samtidig med, at vi leverer analyseresultater til brug for udviklingen af nye produkter, vil vi også være i stand til at indgå i udviklingsprojekter med vores viden om lugtstoffer, fortsætter Anders Peter Adamsen.

Dertil skal der opbygges viden om, hvilke stoffer lugt består af.

- Vi skal klarlægge sammenhængen imellem koncentrationerne af de enkelte stoffer, som lugt består af, og deres bidrag til den samlede lugt. Den opbyggede viden skal kunne bruges af landbrugets rådgivere og af leverandører til landbruget, så problemerne kan løses ad den vej, forklarer Anders Peter Adamsen.

Når LugtTek har fået standardiseret IQO-metoden, vil den kunne bruges af autoriserede laboratorier.

- IQO-metoden er resultat af, at vi udvikler og afprøver en kendt teknologi og kendte metoder til et helt nyt anvendelsesområde. Behovet for at kunne identificere og fastlægge mængden af de forskellige stoffer, der giver lugtgener for eksempel fra en stald, blev nærværende for mig, da jeg sidste vinter skulle afprøve en norsk luftrenser, forklarer Anders Peter Adamsen.

- Ved den lejlighed fandt jeg ud af, at man kan bruge gaskromatograf og massespektrometer til bestemmelse af lugtstoffer. Udstyret blev blandt andet i forvejen brugt til bestemmelse af aromastoffer i kød i forskningslaboratorier.

Ved måling af forurening med klorede opløsningsmidler hos blandt andet renserier benytter man en metode til at opsamle stofferne i nogle rør, som rummer et materiale, der kan adsorbere opløsningsmidlerne. Den type rør bruger LugtTek nu til opsamling af lugtstoffer.

- Udviklingen af IQO-metoden drejer sig blandt andet om at finde de stoffer, som vi skal kalibrere med. Det drejer sig også om at finde ud af, hvordan man får lugtstofferne samlet op i de rør, vi bruger, og endnu vigtigere, hvordan man får dem ud til analyse i fuldt omfang.

- Metoden er langt mere robust end den hidtil benyttede, fordi stofferne bliver opfanget i det lille rør, der lukkes helt og sendes til laboratoriet pr. brev. Man kan tilmed vente i op til seks uger med at analysere stofferne. Ved IQO-metoden bliver lugtstofferne adskilt i gaskromatografen, hvorpå stofferne bliver bestemt i massespektrometeret, oplyser Anders Peter Adamsen.

LugtTek A/S blev stiftet i februar 2003. Allerede i august 2003 var firmaet parat til at begynde at måle lugtstoffer efter IQO-metoden. Firmaet har to medarbejdere, men køber en del ydelser hos andre.

Den eneste metode, man hidtil har kunnet anvende til måling af lugt, hedder Olfaktometri og foregår ved at et panel på seks personer lugter til prøver af luft.

Lugtemetoden skal afsluttes inden for et døgn efter, at luftprøven er blevet opsamlet i en pose, som det er besværligt at håndtere.

Læs også