Stor interesse for EU-reform

(LANDBRUG SYD) Interessen var enorm, da LRØ og Bygholm Landbrugsskole inviterede til møde om den kommende EU-reform af landbruget. Flere end 650 landmænd var mødt frem.

Og de fik en grundig gennemgang af EU-reformen af landbruget, der for alvor banker på, og hvor der er nok at tage fat på omkring de kommende regler for afkoblet støtte af mælkekvoter, hektarstøtte og kødproduktion.

Mødet var kommet i stand i et samarbejde mellem LRØ og Bygholm Landbrugsskole, og de inviterede indlægsholdere var Arne Munk fra Dansk Kvæg, kontorchef i Landbrugsraadet, Torben Kudsk og Jes Asmussen fra Nordea. Endelig var ejendomskonsulent for blandt andet LRØ, Henry Christensen, med som indlægsholder.

At det kommer til at koste noget, er der ingen tvivl om. Men at det sammen med forbedringer af produktiviteten ikke er nogen umulig opgave, lød det fra Arne Munk.

Dansk landbrug anbefaler, at Danmark vælger den regionale model, hvor der bliver en støtte på cirka 2372 kr. pr. hektar i omdrift og 500 kr. pr. hektar for vedvarende græs.

Enhedsstøtten forhøjes med en tillægsstøtte (dyrepræmier, mælkekvotestøtte mv.) ud fra en referenceperiode. Anbefalingen er, at 75 procent af handyrpræmien, eller 1172 kr., skal forblive som produktionsafhængig støtte.

Nogle af svarene have ejendomskonsulent Henry Christensen, der i sit indlæg kom ind på det arbejde og de overvejelser, man gør sig omkring det emne.

- Det gælder om at få aftalt, hvad der skal ske i forbindelse med køb/salg samt forpagtning af jord. Støtterettighederne følger fremover ikke gården, men personen, pointerede Henry Christensen.

Han understregede samtidig, at det derfor også er vigtigt som køber at få oplyst sine rettigheder, da man ellers nemt kan komme i klemme.

Det samme gælder forpagtningsaftaler, der alene i Danmark omfatter omkring 25 procent af al landbrugsjord. Samtidig kan det være svært at opsige forpagtningsaftaler, lød det fra Henry Christensen, der også konstaterede, at Danmark har den højeste gældsprocent i EU - nemlig 70 procent.

Han sluttede sit indlæg af med en orientering om de tiltag, man har gjort for at lave regler og aftaler, der gør det lettere at købe og sælge samt forpagte i forbindelse med reformen.

For selv om Danmark og den øvrige vestlige verden oplever stagnation og stigende arbejdsløshed for tiden, skulle der være lys forude. Et spirende opsving i USA er, hvad økonomerne sætter deres lid til.

- Det ser så småt ud til, at tågen er ved at lette for dansk økonomi. Men det er selvfølgelig svært at spå om økonomien i fremtiden, konkluderede Jes Asmussen.

Læs også