Nyheder fra Lemken

(LANDBRUG FYN) På baggrund af virksomhedens hidtil bedste år præsenterede den store tyske landbrugsmaskinfabrikant, Lemken GmbH & Co. KG, i sidste uge en række spændende nyheder inden for jordbearbejdning og såning.

En af de helt store europæiske producenter af landbrugsmaskiner og redskaber - specielt inden for områderne jordbearbejdning og såning - Lemken GmbH & Co. KG, der har hovedsæde i Alpen i det nordvestlige Tyskland, nær ved den hollandske grænse, kunne i sidste uge for den europæiske landbrugspresse præsentere en lang række nyheder til den kommende sæson.

Præsentationen fandt sted i smukke omgivelser på godset Schloss Darfeld, ca. 30 km fra Münster, og omfattede dels en grundig teknisk gennemgang af nyhederne og dels en demonstration af de forskellige maskiner i marken.

Schloss Darfeld ejes af Benedikt Graf Droste zu Vischering og har været i slægtens eje i mere end 700 år. Grevens samlede besiddelser udgør omkring 4.500 ha, hvoraf størstedelen er forpagtet ud. Schloss Darfelds egen landbrugsdrift er ren planteavl og omfatter ca. 580 ha, hvoraf 95 ha passes for to nabogårde.

- Vi er naturligvis glade, når vi, som i 2002, er i stand til at præsentere bedre tal end det forgående år, fastslog Dr. von Busse. Vi gør det i bevidstheden om, at fremgangen især skyldes den tillid, vore forretningsforbindelser har til den troværdighed og stabilitet, som er knyttet til den førsteklasses produktlinie, som bærer Lemken navnet. Og vi ønsker at styrke denne tillid gennem åben information.

- I 2003 startede vi fra et relativt højt forretningsmæssigt udgangspunkt. Hvorvidt vi vil være i stand til at gentage tallene i 2003 er svært at spå om for øjeblikket. Året startede positivt, og de første to kvartaler var på samme niveau som 2002. Imidlertid er ordrebogen tyndere i sammenligning med sidste år, og vi vil være nødt til at gøre en ekstra anstrengelse for at afslutte 2003 med et respektabelt resultat.

- Den største vækst i omsætningen kommer fra Østeuropa, hvor først og fremmest Rusland men også markeder som Tjekkiet og Ungarn indtil nu har vist en positiv udvikling.

Blandt årets nyheder vistes et støttehjul, hvormed pløjedybden kan justeres hydraulisk, således at pløjearbejdet bliver både lettere og mere præcist. Selve ploven, Vario-Opal, kan indstilles elektronisk og kan desuden udstyres med en hydraulisk justerbar Fix Pack furepakker, som blandt andet kan leveres med kunststofvalser.

Stubkultivatoren Thorit 8, der er beregnet til at trækkes af en mellemstor traktor, er svaret på mange ønsker fra kunder med mindre eller mellemstore landbrug. Thorit 8 med stor frihøjde og parallelophængte tallerkenskær og dobbelte trykvalser efter tandsektionen er blandt andet velegnet til nedmuldning af halm.

Luft-såmaskinen Solitair 8, der er beregnet for mindre og mellemstore brug, kan ligeledes kombineres og sammenbygges med forskellige harvetyper.

Solitair 8 er »lillesøster« til den teknisk avancerede Solitair 9, der kan udstyres med Lemken’s helt nye computerstyrede system, der kan optimere udsædsmængden ved at tælle kernerne i stedet for at regulere efter vægt eller rumfang. Dermed kan man uanset kernestørrelse og -vægt opnå et optimalt planteantal i kornmarken.

Læs også