Hæder til landbrugets førstemænd

Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, og vicepræsident, Peder Thomsen, modtog mandag Ravnholtkassens hæderspris for deres indsats med at samle dansk landbrug i én organisation.

Dansk Landbrugs absolutte topfolk, Peter Gæmelke og Peder Thomsen, henholdsvis præsident og vicepræsident for Landbrugsraadet, fik på generalforsamlingen mandag den 28. april i Forsikringsselskabet Ravnholtkassen G/S overrakt Ravnholtkassens Hæderspris for 2003 med 50.000 kroner til hver.

Ved overrækkelsen sagde Ravnholtkassens formand, kammerherre, hofjægermester, godsejer Ove Sehestedt Juul, Ravnholt, at fondsbestyrelsen for Ravnholtkassens Hæderspris i sin beslutning om tildelingen af hædersprisen har lagt vægt på det store arbejde, de to har gjort for at samle dansk landbrug i én organisation.

- Derpå fulgte seks paragraffer, som udstak retningslinierne for en fusion mellem storbønderne i Landboforeningerne og husmændene i Dansk Familielandbrug. Et kontroversielt emne, ikke mindst blandt Familielandbrugets medlemmer, hvor mange var bange for at blive udraderet af storebroderen i Landboforeningerne.

- Fondsbestyrelsen har efter jeres fremsynethed og store arbejdsindsats for dansk landbrug fundet jer begge som særdeles værdige modtagere af Ravnholtkassens Hæderspris 2003, sagde Ravnholtkassens formand. Jeg håber, at jeres indsats for dansk landbrug også i årene fremover må blive til gavn og glæde for både det danske landbrugserhverv, samfundet og jer begge.

- Vi glædede os over, at vi for seks-syv år siden kunne få tolvmandssektionen ind i Landboforeningerne. Nu er også Familielandbruget med, og vi har fået et nyt navn, Dansk Landbrug. Jeg håber, det bliver til gavn og glæde, ikke mindst for danske landmænd.

Peter Gæmelke rettede til slut en varm tak til Peder Thomsen for en stor indsats: - Havde du ikke stået så fast, kunne det ikke have lykkedes, fastslog han.

- Det var ikke det nemmeste at komme hjem fra Kina. Men jeg var overbevist om, at det var rigtigt. Og jeg tror, det glider, for det er personer, der godt kan arbejde sammen.

- Peter Gæmelke og jeg kom i Landbrugsraadet samme år, og vi har prøvet at lave flere ting sammen, påpegede Peder Thomsen. Vi har nu fået lavet et »Landbrugets Folketing«, og vi har endnu mere behov for at stå sammen fremover for at få tingene igennem.

Læs også