Mange udfordringer for landbruget

(LANDBRUG SYD) Vejle Amts Familielandbrug vil fortsætte som hidtil uanset fusionen, slog formanden Sven-Aage Steenholdt fast i forbindelse med foreningens generalforsamling i denne uge efter et år, der har budt på mange udfordringer for familielandbruget.

Sven-Aage Steenholdt mener dog samtidig, at debatten har vist, at der stadig er mange medlemmer, der er aktive, når det gælder. Samtidig slog han endnu engang fast, at fusionen til Dansk Landbrug ikke umiddelbart vil betyde ændringer for Vejle Amts Familielandbrug.

- Vi er stadig den samme organisation, som vi var før 1. januar 2003. Vi står stadigvæk for de samme holdninger, og vi vil stadig varetage de mindre og mellemstore landbrugsinteresser, sagde formanden, der samtidig slog fast, at hvis nogen stadig går rundt og tror, at Dansk Landbrug kun er en organisation, så tager de fuldstændig fejl.

- Der er i Vejle Amts Familielandbrug på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre på de områder, hvor vi samarbejder med landboforeningerne. Dermed ikke sagt, at samarbejdet ikke kan udvides, og måske bliver det engang, sagde Sven-Aage Steenholdt, der dog afviser, at en egentlig sammenlægning af foreningerne lokalt kan komme på tale.

De nye lande, der henvises til, er de mange især østeuropæiske lande, der i forbindelse med EUs netop vedtagne udvidelse efter planen træder ind i unionen næste år.

På den hjemlige front konstaterede formanden, at kvægbruget stadig er hårdt presset økonomisk, samtidig med at også svineproducenterne oplever faldende afregningspriser. Heller ikke planteavlerne fandt megen trøst det forløbne år, hvor udbytterne generelt har skuffet, mens prisfald har præget flere områder.

En af de store udfordringer er ifølge formanden en ændring af landbrugsloven, hvor et udvalg med deltagelse af familielandbruget siden efteråret har arbejdet med netop det emne.

Sven-Aage Steenholdt mener dog også, at landbrugsloven skal drøftes lokalt. Blandt andet manges krav om at fjerne fortrinsstillingen, som Sven-Aage Steenholdt klart mener bør bevares:

- Jeg mener, at de mindre ejendomme også skal have en reel mulighed for at udvide deres produktion. De vil alt andet lige have betydeligt sværere ved at skaffe billig kapital i forhold til dem, der har mange hektar, sagde han.

Samtidig mener han, at det vil gavne de kommende nyuddannede landmænd, der så vil få mulighed for at købe en mindre gård at starte med i stedet for at skulle lægge ud med en dyr investering i en stor produktionsgård.

- Jeg er kommet til den konklusion, at vi bør støtte forslaget om en image-kampagne. Vi har ikke hidtil afprøvet tv-mediet, men med den analyse, der er lavet, vil vi komme i kontakt med 2,6 mio. seere, og 46 procent af dem vil have opfattet vores budskab, sagde Sven-Aage Steenholdt.

Læs også