Kurt Nissen valgt efter tre runder

(LANDBRUG FYN) Spændende formandsvalg ved den stiftende generalforsamling i Agrogården tirsdag aften i Ryslinge Forsamlingshus. Peter Høite Hansen (th) tabte hårfint kampen om næstformandsposten.

Blandt de fire foreslåede kandidater trak Kurt Nissen, Frankfri, det længste strå. I slutspurten vandt han solidt over Niels Rasmussen, Bobjerg, med stemmerne 129 mod 68.

Forinden havde de to i de indledende runder udkonkurreret henholdsvis Hans Erik Jørgensen, Jordløse, og Poul Rasmussen, Refsvindinge.

Kurt Nissen har siden 1996 været formand for Agrogården, der var den største af de fem fusionsforeninger, som her fra nytår har slået sig sammen. Niels Rasmussen var formand for Landboforeningen for Svendborg og Omegn, der er tredjestørste forening i den nye sammenslutning.

Den efterfølgende afstemning om næstformandsposten blev omend endnu mere spændende. Her blev der foreslået ialt fem kandidater. Foruden de tre, som ikke opnåede valg til formand, var det Østfyns Landboforenings formand, Peter Høite Hansen, Revninge, og formanden for Landbrugets Samfundskontakt på Fyn, Kristian Nielsen, Broby.

Her skulle der også tre stemmerunder til, inden Agrogårdens hidtidige formand, Hans Erik Jørgensen, blev valgt med kun to stemmer flere end Peter Høite Hansen. Stemmetallene var henholdsvis 101 og 99.

To bestyrelsesposter i den nye forening var på forhånd givet til de to mindste foreninger i fusionen, henholdsvis Langelands landøkonomiske Forening. Uden modkandidater blev her valgt Hans Jacob Clausen fra Rudkøbing og ærøske Kaj Allan Jørgensen, Tranderup Mark.

Fra det østfynske område var der foreslået fem kandidater som fritvalgt bestyrelsesmedlem, men inden valghandlingen trak de fire sig. Heriblandt Peter Høite Hansen, den mangeårige formand for Østfyns Landboforening. Han oplyste, at han rent faktisk ikke var blevet spurgt om at ville opstille, og derfor ønskede han ikke at kandidere.

Hans Ejler Bang, Refsvindinge, blev derfor uden modkandidater valgt blandt de fremmødte østfynske medlemmer.

Fra det sydfynske område blev Jeppe Ottosen, Strammelse, Tåsinge, udpeget som bestyrelsesmedlem, efter kampvalg med Niels Høite Hansen, ligeledes fra Tåsinge.

Endelig valgtes Tom Østby, Ståby, valgt som bestyrelsesmedlem fra den hidtidige Agrogården. Det skete i kamp med Arne Jørgensen, Verninge, og Henning Jørgensen, Flemløse.

Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, har i alt 2605 medlemmer, heraf 1451 aktive landmandsmedlemmer.

Læs også