Slut i Nyborg efter 90 år

(LANDBRUG FYN) Lørdag den 15. marts kunne landboforeningen i Nyborg have fejret jubilæum. Samme uge holdtes i stedet sidste landboforeningsgeneralforsamling i byen.

Anledningen var ikke, at Nyborg og Omegns Landboforening tre dage senere (i lørdags) ville være blevet 90 år, men i stedet den mere dystre, nemlig at mødet var den sidste generalforsamling i Østfyns Landboforening.

Østfyns Landboforening, der for 15 år siden blev dannet af Nyborg og Omegns Landboforening og den langt ældre Hindsholm Landboforening (stiftet i 1856), indgår nu i Agrogården - Landboforeningen for Fyn og Øerne, der blev dannet pr. 1. januar 2003. Foruden de 406 aktive og 183 passive medlemmer fra Østfyn består den store nye forening af alt 1.500 medlemmer fra landboforeningerne i Svendborg, Langeland og Ærø samt Agrogården, der tilbage i 1992 blev dannet af tre foreninger på Midtfyn og Sydvestfyn.

- Da landboforeningen i Nyborg blev stiftet, nåede Hindsholm-foreningen helt ned til Aunslev og Landøkonomisk Selskab i Ringe helt op til Nyborg. Nu er vi sammen igen, lød det fra den afgående sekretær og planteavlskonsulent, der samtidig benyttede lejligheden til at ønske god vind for såvel den nye forening som de færre, men langt større tilbageværende landmænd, der skal føre organisationen videre.

Også foreningens nuværende og dermed sidste formand, Peter Høite Hansen, så tilbage, om end kun på de 15 år, Østfyns Landboforening har eksisteret.

- Nu gælder det den nye forening. Hidtil har der i bestyrelsen i rådgivningsselskabet, der består af en flok sammenbragte personer, af og til dukket nogle lidt mærkværdige forslag og beslutninger op. Nu er det mit håb, at vi får valgt en bestyrelse på generalforsamlingen den 25. marts, som alle kan føle ejerskab til.

- I mit tilfælde kører en sag, hvor naboer klager over min ændring fra sohold til slagtesvineproduktion, på andet år. Hvad koster det ikke, spurgte Hans Ove Madsen, Kissendrup, og nævnte, at det for Ullerslev Kommune foreløbig er løbet op i 35.000 kroner.

Han efterlyste generelt en mere erhvervsvenlig politik fra landboforeningen, ikke mindst nu hvor den er blevet større.

- Ellers forsvinder bønderne og dermed medlemsgrundlaget, betonede han.

- Vi kører hårdt på at presse amtet, og nu har miljøministeren netop sagt, at sagsbehandlingen skal ned på 14 dage, svarede Peter Høite Hansen.

Direktør Tage Pedersen gennemgik på generalforsamlingen i Nyborg regnskabet for Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning I/S. Som tidligere nævnt sluttede 2002 med et overskud på 1,2 millioner kroner mod et underskud i det første af rådgivningsselskabets leveår på 878.000 kroner. Primært skyldtes det en højere timebetaling for rådgivning og sparede lønomkostninger, som følge af orlov blandt personalet.

Anders B. Hansen, Ullerslev, stillede spørgsmålstegn ved det rigtige i at drive virksomhed med opkrævning af acontobeløb for rådgivningsbistand.

- Jeg så gerne, at vi fik en »smederegning«, når arbejdet er udført, påpegede han.

- Samme emne var oppe på generalforsamlingen på Ærø, og vi fornemmer, at flere ikke er tilfredse med acontoordningen. Dog tror jeg desværre ikke, at det vil få nogen ændring for debitorerne, mente Tage Pedersen.

Inden forsamlingen gik i gang med biksemaden, overrakte formanden for Hindsholm Landboforening, et legat på 3.500 kroner til fire heldige ansøgere.

Læs også