Familiebrugere isoleret i spørgsmålet om fortrinsstilling

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Fortrinsstillingen skal fortsat eksistere, anbefales det i et debatoplæg fra familielandbrugssektionen under Dansk Landbrug. Ingen andre i organisationen ønsker at bibeholde fortrinsstillingen.

En ny landbrugslov skal således på plads sidst på året, og det ser ikke ud til, at storproducenter og husmænd i Dansk Landbrug kan blive enige om alle detaljer i et oplæg, man kan have med i tasken til arbejdet i »Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen«.

Dette udvalg skal midt på sommeren præsentere sit forslag til en ny landbrugslov. Udvalgets forslag ventes at få stor betydning for, hvordan politikerne i sidste ende skruer en ny landbrugslov sammen.

- Jeg er spændt på, om det lykkes at sætte en politisk fællesnævner på de anbefalinger, Dansk Landbrug skal komme med i udvalgsarbejdet om en ny landbrugslov. Jeg kan godt være i tvivl om, om vi kan nå til enighed om de strukturpolitiske elementer, erkendte Peter Thomsen, da Dansk Landbrug’s familielandbrugssektion i mandags holdt ekstraordinært årsmøde i Nyborg.

På årsmødet præsenterede familielandbrugssektionen et debatoplæg, som medlemmerne nu skal diskutere ude i lokalforeningerne. I oplægget anbefales det blandt andet, at fortrinsstillingen fastholdes i landbrugsloven.

Familielandbrugerne skal ifølge debatoplægget blandt andet tage stilling til, om den nuværende 70-hektar grænse for at kunne få fortrinsstilling skal sættes op eller ned – eksempelvis ned til 50 hektar eller op til 100 hektar.

- Jeg havde forventet et skarpere oplæg. Nu skal vi i gang med debatten, og der kommer indspil alle steder fra. Jeg vil da ikke afvise, at der kan komme forslag på bordet, som er så gode, at de kan erstatte fortrinsstillingen.

- Nu skal vi i gang med at søge indflydelse for at få vore synspunkter igennem, og så må vi se, hvor langt det rækker. Indtil videre vil jeg kæmpe for at bibeholde fortrinsstillingen, som er et godt princip, siger Jens Kristoffersen til Effektivt Landbrug.

- Der er jo sådan set ikke nogen ny situation i forhold til før, da vi var samlet i Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug. Her var vi også uenige om fortrinsstillingen.

- Hvis ikke vi bliver enige, kan familielandbrugssektionen vælge at komme med en mindretalserklæring, hvor de giver deres mening til kende i spørgsmålet om fortrinsstilling. Fusionsaftalen i Dansk Landbrug er netop strikket sammen, så den tager højde for disse sager, hvor vi ikke er enige hele vejen rundt, pointerer tolvmandsformanden.

Han understreger samtidig, at han ikke er i tvivl om, at der samlet set er et stort flertal i Dansk Landbrug, som går ind for, at fortrinsstillingen afskaffes i en ny landbrugslov.

På familielandbrugssektionens møde i Nyborg understregede Dansk Landbrug’s formand, Peter Gæmelke, at der i organisationen er så højt til loftet, at man accepterer hinandens forskellige holdninger. Han slog dog også fast, at organisationen følger de demokratiske principper, og at flertallet i sidste ende bestemmer den linie, der skal følges.

- Dansk Landbrug har alle muligheder for at lukke debatten om en ny landbrugslov inde i deres egen kreds. Det ønsker vi ikke. Vi vil have en hel åben debat om den nye lov, og vi vil ikke være med til, at der gås på kompromis, fordi man vil signalere enighed og idyl her i Dansk Landbrugs første år.

- Vi kræver en erhvervsvenlig landbrugslov, som passer til virkeligheden. Vi ønsker ikke husmandspolitik, og ingen skal være i tvivl om, at Danske Svineproducenter ønsker fortrinsstillingen langt væk.

- Jeg ved godt, det ikke er populært at sige dette. Men jeg synes folkene fra Landboforeningerne skal passe på, at de ikke glemmer holdningerne hos »deres egne« i deres iver for at tækkes husmændene, lyder det fra Per Bach Laursen.

Læs også