Kvægbrugere i følsom periode

Indtjeningen er faldet, samtidig med at kvægbrugerne skal tilpasse sig fremtidens konkurrence. Men der er stadig mulighed for en god indtjening på mælkeproduktion herhjemme, mener fynsk kvægbrugs formand.

Årsagen skal givetvis findes i den faldende indtjening. Således havde de danske kvægbrugere sidste år et driftsresultat på kun 175.000 kroner - eller 32.000 kroner mindre end året før. Det gennemsnitlige dækningsbidrag for en malkeko lå på 10.400 kroner.

Men forskellene i resultaterne for de enkelte besætninger er meget spredte, og de øges i takt med stigende besætningsstørrelser.

- Der er ingen garanti for en god økonomi, selvom man øger produktionsomfanget. Men sikkert er det, at der stadig er mulighed for en god indtjening på mælkeproduktion her i Danmark, sagde formanden i sin beretning og hæftede sig ved, at prognosen for indeværende år forudser en forbedring af kvægbrugernes driftsresultat på 41.000 kroner.

Af andre lyspunkter nævnte formanden også en stor avl af grovfoder i denne sæson, og en historisk lav rente, der har betydning for de fleste kvægfolk.

Også indenfor kvægavlen sker der forandringer, idet alle landets kvægavlsforeninger fusionerer her til nytår.

- Visionen for denne forening er at skabe bedre indtjening og trivsel for danske kvægbrugere, ved at levere verdens bedste avlsmateriale til lavest mulige pris og yde en optimal service til danske kvægbrugere gennem en dynamisk og handlekraftig organisation, ejet og ledet af danske kvægbrugere.

- I første omgang er opgaven at skabe en forening, som alle bakker op om såvel medlemmer som ansatte, påpegede Lars Iversen og nævnte, at Kvægavlsforeningen Danmark vil tilbyde gratis avlsrådgivning til alle. Det betyder, at hver besætning får to avlsrådgivningsbesøg og fire insemineringsplaner pr. år.

- Men ingen ting er jo som bekendt gratis alligevel, så omkostningen for avlsrådgivningen vil blive betalt over prisen på sæd. Når Kvægavlsforeningen Danmark har truffet den beslutning, er det for at bedre at kunne tage konkurrence op med sælgere af sæd fra udenlandske selskaber, som også tilbyder avlsrådgivning, forklarede formanden.

- Beslutningen skal ses i lyset af et længe næret ønske om et tættere samarbejde med brugsdelen, samt et ønske om at komme i et større fagligt miljø, sagde Lars Iversen i sin formandsberetning, og beklagede i den forbindelse, at man må tage afsked med tre medarbejdere, Jens Morell, Maria Polk og Hanne Grønhøj.

- Det er naturligvis altid kedeligt at skulle tage afsked med dygtige medarbejdere, men som følge af strukturændringerne og de færre besætninger på Fyn er det nødvendigt.

- Flere har ønsket et stærkt rådgivningssted på Fyn, hvilket ikke har været muligt indtil nu. Men jeg er overbevist om, at det ville have styrket kvægbrugsrådgivningen.

- Det er min opfattelse, at når det ikke kan lade sig gøre, er det nødvendigt med et endnu tættere samarbejde for at sikre optimal rådgivning, og det er jeg overbevist om vil ske, sagde formanden, der med den nye fusion mellem Dansk Familielandbrug og Landboforeningen håber, at der måske åbner sig nye muligheder.

- Disse besætningsejere ved, hvor arbejdsmæssigt og økonomisk belastende sygdommen er. Lad os nu alle få lagt et stort pres på de besætningsejere, der har uafklaret BVD-status. Det handler kun om sløseri.

Så markant var formanden for Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, da han i sin beretning gjorde status over kvægsygdommene i det fynske område.

- Gabestokmetoden er ikke særlig tiltalende, men er den eneste metode til at få de sidste med for at få BVD udryddet. Da vi sidst benyttede den, satte det for alvor skred i tingene, og derfor vil vi i fællesudvalget gøre brug af igen, hvis der er behov for det, fastslog Lars Iversen.

På Fyn var der sidste år to tilfælde af BSE (kogalskab), og på det seneste er kommet to nye tilfælde i Jylland, således der i Danmark nu er konstateret 10 tilfælde.

Et nyt sygdomsfænomen er »Salmonella Dublin«.

Fødevaredirektoratet har her i efteråret i samarbejde med Statens Veterinærinstitut og Dansk Kvæg lavet et program, der efter analyse af blod eller mælk udpeger de besætninger, der med meget stor sandsynlighed er fri for salmonella dublin. Og der er afholdt informationsmøder over hele landet om sygdommen.

- Der er ingen tvivl om, at salmonella dublin kan give alvorlig sygdom hos såvel kalve som voksne kreaturer, og der er heller ingen tvivl om, at smittespredningen sker via kontakt, oftest gennem indkøb af salmonellasyge dyr.

- Derfor vil jeg opfordre til, at niveau 1 besætninger ikke har kontakt til besætninger med lavere status, påpegede formanden i sin beretning og oplyste, at der på landsplan er 75% af malkekvægsbesætningerne og 98% af de ikke mælkeleverende besætninger i niveau 1.

På FYN er 90-95% af de mælkeleverende besætninger og tæt på 100% af de ikke mælkeleverende besætninger i niveau 1.

- I dag producerer vi på helt andre rammevilkår med stramme regler for blandt andet miljøet, og det betyder store omkostningsforskelle mellem dansk og østligt landbrug.

- Derfor er der grund til bekymring, selvom udvidelsen med nye lande åbner et marked på mange millioner mennesker, hvoriblandt der vil være et stigende antal kunder, der efterspørger kvalitet og dyrevelfærd, sluttede den fynske kvægformand.

Læs også