Det skal være lettere at være landmand

Landbrugserhvervet skal lettes for administrative byrder og unødvendigt bøvl, sagde fødevareminister Mariann Fischer Boel på fynske kvægbrugeres årsmøde torsdag.

Foto: Erik Hansen

- Netop i disse dage er Direktoratet for FødevareErhverv i gang med at udbetale forskud på kvægpræmierne på i alt 539 mio. kr. for 2002.

Det oplyste fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), da hun i torsdags gæstede årsmødet i Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt på Hotel Nyborg Strand.

Et besøg, som ministeren trods hektisk travlhed havde taget sig tid til undervejs fra hjemmet på Østergaard i Munkebo og til EU-topmødet i Bella Center i København.

- Det er mit klare mål, fortsatte Mariann Fischer Boel, at behandlingen af støtteansøgninger og udbetalingen af støtte skal foregå så let og gennemskueligt som overhovedet muligt.

- Fremover kommer landmænd, fiskere og virksomheder til at være online med myndighederne, når de søger hektarstøtte, dyrepræmier, eksportstøtte og støtte til at udvikle landbruget eller fiskeriet. Målsætningen er, at direktoratet vil holde åbent 24 timer i døgnet syv dage om ugen. Dermed vil der altid være mulighed for at komme i kontakt med direktoratet. Det gælder om at udnytte de teknologiske muligheder for at lette ansøgerne for administrative byrder.

- Det er grundlæggende for erhvervet og brancherne at omstille sig. At blive lettet for de administrative byrder og få afviklet unødvendigt administrativt bøvl. Som udgangspunkt er det afgørende, at de lyttes til de ideer, som I har. Kun ved at samarbejde kan vi forbedre vilkårene for erhvervet og gøre tingene mere enkle og gennemskuelige.

- BSE-krisen og udbruddet af mund- og klovesyge i England stillede mange oksekødsproducenter i en vanskelig situation. Det er glædeligt, at situationen nu er blevet normaliseret, og udsigterne ser rimeligt gode ud. Det viser, at foranstaltningerne virkede, så forbrugerne ikke mistede tilliden til oksekødet.

- Det er vigtigt, at dansk oksekød bevarer sit gode ry – både i Danmark og på de udenlandske markeder.

Mariann Fischer Boel slog fast, at fødevaresikkerhed hele tiden har stået højt på regeringens program. Det har stor betydning – også set i forhold til den nationale økonomi.

- Fødevaresikkerhed er er i fokus, og der foregår et stort arbejde inden for dette område også på EU-niveau. Således fremlagde EU-Kommissionen i 2000 en hvidbog om fødevaresikkerhed, ledsaget af 84 forslag, som skulle have været vedtaget ved udgangen af 2002.

- Det danske formandskab har haft stor succes med at få vedtaget en række kontroversielle forslag. Der er stor forskel på, hvordan man i de forskellige lande ser på fødevaresikkerhed.

- Det er vigtigt, at der er ens konkurrenceforhold de enkelte lande imellem. Vi arbejder for øjeblikket blandt andet med en modernisering af kødkontrollen. Ligeledes er der en stor diskussion om GMO i fødevarer og foderstoffer.

- Landbrugskommissær Fischler kom i sommer med et udspil, der på afgørende områder indikerer en ændring.

Af særlig interesse er oplægget om en afkobling af den direkte støtte. Det betyder, at man ikke knytter udbetalingerne direkte til produktionen. Dermed bliver landmændene frit stillet i deres valg af produktion. En afkobling af støtten vil samtidig sikre EU en bedre forhandlingsposition i de igangværende forhandlinger i WTO.

- I midtvejsevalueringen ligger endvidere fire forskellige forslag, blandt andet vedrørende kvoterne for mælk og sukker. Det langsigtede mål for mælkesektoren må være, at kvoterne afskaffes. Vi har derfor opfordret Kommissionen til at fremsætte et forslag, der indebærer, at mælkereformen fremskyndes, og at der sker en yderligere liberalisering.

- På det seneste har der været en del udsendelser i fjernsynet, som har fået folk op af stolene. Min opfattelse er, fremhævede Mariann Fischer Boel, at det er afgørende vigtigt, at der også inden for erhvervet vil være en form for selvjustits. Selv få uheldige tilfælde går jo ud over hele erhvervet.

- Jeg vil opfordre til, at man også internationalt arbejder intenst på den måde, transporterne af dyr foregår på – primært til slagterierne. Vi er nødt til at have fælles regler på dette område. Det glæder mig derfor meget, at Dansk Kvæg netop med en række forskningsprojekter vedrørende leverbylder hos kalve og for tidlig slagtning af køer selv har valgt at bidrage til en fornuftig løsning af en række problemer i kvægsektoren.

Læs også