Tilbage til naturen

Redaktionen

08-11-2002 00:00
Gamst Sø nærmer sig virkelighed. De berørte lodsejere skal nu beslutte, hvad de vil med den del af deres jord, der kommer til at stå under vand.

I gamle dage – i 1700-tallet - kunne præsten, der boede i Gamst ved Vejen, ro på Gamst Sø op til Andst kirke. Hvis man nu om dage vil ad samme rute op til kirken i Andst, er det nok klogest at tage gummistøvler på og glemme alt om at ro.

I årene siden er sø-området blevet afvandet – senest i et afvandingsprojekt foretaget efter Anden Verdenskrig. Nu om dage fremstår området som enge, hvor svaner, ænder og gæs svømmer der, hvor der er vådt, og hvor køer og rådyr græsser der, hvor der er tørt.

Men nu er det besluttet at vende uret tilbage. Landbrug og natur skal være i endnu mere harmoni med hinanden. Søen skal genskabes.

Ribe Amt har udpeget 12.580 ha, der er velegnede til vådområder. Dette areal ligger langt over de krævede 1100 ha, men da vådområderne skal skabes gennem frivillige aftaler med lodsejerne, er der taget meget mere med for en sikkerheds skyld.

Et af områderne, hvor lodsejerne har været stort set positivt stemt, er i Gamst, hvor der i flere år har været tale om at genskabe Gamst Sø. Den planlagte sø vil komme til at dække et areal på cirka 44 ha, men hele projektområdet berør 141 ha og påvirker omkring 45-50 lodsejere.

I anden fase blev der indhentet praktiske oplysninger om f.eks. placering af drænrør og kloakledninger, og finansieringen blev sat på plads. Til genetablering af Gamst Sø betaler Skov- og Naturstyrelsen 80 procent og Ribe Amt 20 procent af udgifterne. Pengene vil gå til bl.a. kompensation til lodsejerne for jorden.

Sidste fase er der, hvor lodsejerne i Gamst-området nu er nået til. Nu skal der handles. I den anledning har lodsejerne været indsamlet til møde med folk fra Jordfordelingskontoret, Tønder, som er en del af Direktoratet for FødevareErhverv, og med personale fra amtet.

Et ønske om jordfordeling kræver, at der er noget jord at bytte med, så mulighederne for det skal først undersøges. På mødet blev der, som krævet i jordfordelingsloven, nedsat et lodsejerudvalg, der skal være planlæggerne behjælpelige.

Og om alt går vel, vil arbejdet med at genetablere søen kunne sættes i gang i begyndelsen af 2004. Og hvem ved? Måske dukker der en enkelt stork eller to op derude om nogle år...

Ukrudtet er nu i større vækst end det var i april sidste år

20-02-2019 14:00:53

Ved Ringsted har Klaus Jacobsen sammenlignet friske enårig rapgræsplanter med fotos taget sidste år i april. - De lange, hvide rødder viser tydeligt, at væksten er godt i gang. Og allerede har været det i nogen tid, siger han.


Fåreavler kaster håndklædet: - Løbet er kørt, for Energinet har besluttet sig

20-02-2019 12:00:29

Efter at Energinet har offentliggjort den endelige linjeføring for gasledningen Baltic Pipe, har fåreavler Richard Andersen besluttet at afhænde sin besætning på flere end 300 får. En gårdejer undres og får medhold af talskvinde for dem, der får kompressor- og transformerstationen tæt.


Hvor er den folkelige debat i forhold til Baltic Pipe?

20-02-2019 11:00:49

Baltic Pipe opfylder ikke danskernes forventninger til demokratiet, mener skribenten. Han efterlyser hensyn til almenvellet i Danmark og efterlyser en folkelig debat i forhold til linjeføringen for en gasledning fra Norge til Polen.


Nye muligheder i NTM for krydsningsdyr

20-02-2019 09:05:04

Nye avlsværdital for krydsningsdyr gør det muligt at bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd mere målrettet i krydsningsbesætninger og dermed øge det avlsmæssige niveau, skriver Viking Danmark.


Sender to milliarder kroner tilbage til ejerne

20-02-2019 09:02:22

Hele nettoresultatet for 2018 bliver som ventet sendt tilbage til Arlas andelshavere. Det betyder efterbetaling på 2,3 eurocent pr. kilo mælk i gennemsnit til andelshaverne.


Så dygtige er landmænd og fødevareindustri faktisk til at undgå spild

20-02-2019 09:00:19

Danske fødevareproducenter er mestre i at recirkulere.


Animalske fødevarer giver faktisk mindst madspild

20-02-2019 09:00:06

Hovedparten af fødevareaffaldet fra primærproduktionen og fødevareindustrien går i virkeligheden ikke til spilde, men bliver genanvendt til forskellige formål.


Svinenoter

20-02-2019 09:00:04

Ledelsestemaer for landmænd ligner dem for andre virksomheder

20-02-2019 06:00:51

Topledere i erhvervsvirksomhederne og praktiske landmænd har mange sammenfald i fokusområder i denne tid.


Sjællandsk dyrskuemand til Fyn

20-02-2019 06:00:06

Nu rykker svineprisen i USA på sig

19-02-2019 17:46:59

Donald Trump ligger fortsat i forhandlinger med Kina om en løsning på handelskonflikten de to lande imellem. Det tegner positivt med forhandlingerne og det kan gavne svineprisen i ikke kun USA men også her hjemme. Kina får desuden brug for at importere store mængder af svinekød, nu hvor udbruddet af den afrikanske svinepest fortsætter med bredde sig i landet med de mange grise.


Ny direktør i Seges

19-02-2019 16:47:32

Fra Taulov til Mumbai

19-02-2019 16:00:54

Med en østjysk landbrugsbaggrund arbejder Robert Jensen Brink i Indiens største by med at bygge bro mellem danske landbrugs- og fødevarevirksomheder og indiske importører.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Semler Agro Rykker ud i Marken

10-11-2018 09:50:25

John Deere traktorer med redskaber fra forskellige producenter står klar, når Semler Agro tirsdag den 23. oktober rammer Fredericia med DemoTour 2018


Side 1 af 1462 (29222 artikler)Prev1234567146014611462Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer