bannerPos

Tilbage til naturen

Redaktionen

08-11-2002 00:00
Gamst Sø nærmer sig virkelighed. De berørte lodsejere skal nu beslutte, hvad de vil med den del af deres jord, der kommer til at stå under vand.

I gamle dage – i 1700-tallet - kunne præsten, der boede i Gamst ved Vejen, ro på Gamst Sø op til Andst kirke. Hvis man nu om dage vil ad samme rute op til kirken i Andst, er det nok klogest at tage gummistøvler på og glemme alt om at ro.

I årene siden er sø-området blevet afvandet – senest i et afvandingsprojekt foretaget efter Anden Verdenskrig. Nu om dage fremstår området som enge, hvor svaner, ænder og gæs svømmer der, hvor der er vådt, og hvor køer og rådyr græsser der, hvor der er tørt.

Men nu er det besluttet at vende uret tilbage. Landbrug og natur skal være i endnu mere harmoni med hinanden. Søen skal genskabes.

Ribe Amt har udpeget 12.580 ha, der er velegnede til vådområder. Dette areal ligger langt over de krævede 1100 ha, men da vådområderne skal skabes gennem frivillige aftaler med lodsejerne, er der taget meget mere med for en sikkerheds skyld.

Et af områderne, hvor lodsejerne har været stort set positivt stemt, er i Gamst, hvor der i flere år har været tale om at genskabe Gamst Sø. Den planlagte sø vil komme til at dække et areal på cirka 44 ha, men hele projektområdet berør 141 ha og påvirker omkring 45-50 lodsejere.

I anden fase blev der indhentet praktiske oplysninger om f.eks. placering af drænrør og kloakledninger, og finansieringen blev sat på plads. Til genetablering af Gamst Sø betaler Skov- og Naturstyrelsen 80 procent og Ribe Amt 20 procent af udgifterne. Pengene vil gå til bl.a. kompensation til lodsejerne for jorden.

Sidste fase er der, hvor lodsejerne i Gamst-området nu er nået til. Nu skal der handles. I den anledning har lodsejerne været indsamlet til møde med folk fra Jordfordelingskontoret, Tønder, som er en del af Direktoratet for FødevareErhverv, og med personale fra amtet.

Et ønske om jordfordeling kræver, at der er noget jord at bytte med, så mulighederne for det skal først undersøges. På mødet blev der, som krævet i jordfordelingsloven, nedsat et lodsejerudvalg, der skal være planlæggerne behjælpelige.

Og om alt går vel, vil arbejdet med at genetablere søen kunne sættes i gang i begyndelsen af 2004. Og hvem ved? Måske dukker der en enkelt stork eller to op derude om nogle år...

Rådner væk: Uudnyttede roetoppe og halm gemmer på energi svarende til en halv milliard liter olie

Der ligger biomasse nok til produktion af 500 millioner kubikmeter biometan og rådner på danske marker hvert år, vurderer ekspert.

Er din gård i virkeligheden en villa?

Nye vurderinger kan have stor betydning for mindre landbrugsejendomme, siger skatterådgiver.

Denne uges markangreb

Planteavlskonsulenter landet over melder hver uge deres observationer af sygdomme og skadedyr i markerne ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, der her giver en status på denne uges aktuelle angreb.

Flydende gødning svider vintersæden voldsomt i år

– Vi har aldrig set noget lignende, fastslår planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak i denne uge om de voldsomme gulsvidninger, som nu ses efter udsprøjtning af flydende N.

Kartoffellægningen er i gang hos Jørgen Nederby

Efter sidste uges frostgrader glæder kartoffelavler Jørgen Nederby sig over at være i gang med lægningen af de 220 hektar kartofler. Han forventer at være færdig 1. maj.

Energi fra restprodukter kan erstatte naturgassen

Biogas kan udnyttes til at producere el, når det ikke blæser, og solen ikke skinner. Biogas kan nemlig oplagres i modsætning til vind- og solenergi.

Vandløbshøring medfører blot små-justeringer

De høringssvar, om hvilke mindre vandløb der skal med i vandområdeplanerne, er nu gennemgået. Det samlede resultat er, at det fortsat er knap 1.000 km mindre vandløb som udgår af vandområdeplanerne.
Side 1 af 1518 (30359 artikler)Prev1234567151615171518Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer