Dumpekarakterer til godsejerministre

- Ét er, at man forringer fremtidens muligheder ved blandt andet at beskære i forskningsmidlerne, men egentlig er det væsentligt mere bekymrende, at regeringens ministre åbenlyst mangler en grundlæggende forståelse og interesse for de mindre landbrugsvirksomheders forhold.

Peder Thomsen fremhæver finanslovens voldsomme forringelser af jordbrugets efteruddannelse og mulighederne for vikarhjælp i tilfælde af sygdom. Han peger i den forbindelse på, at en landmand jo ikke bare kan lade hånt om dyrevelfærden ved at droppe fodring og malkning, hvis han bliver syg.

- Jeg fatter simpelthen ikke, at fødevareministeren og finansministeren vil forringe en af de få ordninger i landbruget, der har et socialt og velfærdsmæssigt sigte. Og jeg står uforstående overfor udhulingen af landbrugets efteruddannelse, når de fleste er enige om, at adgangen til uddannelse er afgørende i tiden fremover.

- Tilsyneladende har de to godsejere slet ikke blik for de almindelige landbrugs interesser. Det lover ikke godt, hverken i det kommende finansår eller, når det gælder de kommende års politiske initiativer på landbrugsområdet.

Læs også