Nye erfaringer påviser risiko ved gensplejsede afgrøder

Forklaringen er, at pollen fra marker med gensplejsede planter spredes ved hjælp af vind og insekter og uhyre ofte befrugter og dermed forurener planterne på de økologiske og konventionelle GMO-fri marker.

Raps og majs er blandt de afgrøder, der vil kunne dyrkes i gensplejset udgave i Danmark, hvis først EU og dernæst regeringen og Folketinget åbner op for gensplejsede planter her i landet.

Derfor vil de canadiske erfaringer og de prekære spørgsmål om ansvar og erstatning være blandt emnerne, når Økologisk Landsforening holder fire offentlige debatmøder om gensplejsede planter fra 28. til 31. oktober i henholdsvis Bredebro, Fredericia, Års og Roskilde.

Møderne vil blandt andet få deltagelse af en skotsk økologisk landmand, der er aktiv i modstanden mod GMO-afgrøder i Storbritannien, og af en konventionel landmand fra Sverige. I vort østlige naboland har hele landbruget sagt nej tak til gensplejsede afgrøder, og gæsten derfra vil fortælle om den svenske GMO-fri strategi.

Desuden vil Økologisk Landsforenings formand Knud Erik Sørensen eller næstformanden Henrik Refsgaard lægge op til debat om, hvorvidt der skal være gensplejsede afgrøder på danske marker, og om der er økonomisk fordel ved gensplejsede afgrøder.

De foruroligende canadiske erfaringer er blandt andet beskrevet i en reportage i avisen The Toronto Star for nylig.

Avisen fortalte om den økologiske landmand Alex Nurnberg, der fik analyseret sin majs efter årets høst. Det viste sig, at ud af 100 tons var 15-20 tons forurenet med pollen fra GMO-planter. Den forurenede majs kan ikke sælges som økologisk men kun som konventionel, hvilket vil sige til halv pris.

Økologi-kontrollen i delstaten Ontario melder om et par sager om året med GMO-forurening, alene i denne del af Canada.

Endnu værre er problemerne med GMO-raps. Ifølge en nylig rapport fra den britiske økologi-organisation Soil Association er de fleste økologiske landmænd i Canada helt holdt op med at dyrke raps på grund af problemerne med pollen fra den gensplejsede raps.

I Danmark er rapporten fra Soil Association offentliggjort af Økologisk Landsforening. En oversættelse af konklusionerne kan findes på internetadressen http://www.okologiens-hus.dk/PDFs/GMP_oversat.doc. Hele rapporten kan læses på engelsk på http://www.okologiens-hus.dk/PDFs/soilassocII.pdf.

Økologisk Landsforenings debatmøder finder sted således:

Mandag 28. oktober kl. 19.30: Den gamle Kro, Brogade 10, Bredebro.

Tirsdag 29. oktober kl. 19.30: Hejse Kro, Skærbækvej 17, Fredericia.

Onsdag 30. oktober kl. 19.30: Kimber Kroen, Markedsvej 8, Års.

Torsdag 31. oktober kl. 19.30: Lyngby Landbrugsskole, Ledreborg Allé 50, Roskilde.

Både konventionelle og økologiske landmænd er meget velkomne til møderne. Det samme gælder naturligvis redaktionen.

Af praktiske hensyn bedes tilmelding ske senest fire dage før møde til Økologisk Landsforening, tlf. 87 32 27 00.

Læs også