Fremtidens arbejdsmarked bestemmer besætningsstørrelsen

ORDNEDE FORHOLD: - De arbejdspladser, vi opretter i landbruget, skal være konkurrencedygtige overfor arbejdspladser i andre sektorer. Og så skal det være sådan, at vi ikke skal løbe alt for stærk, og stadig kan have det sjovt, fastslår svineproducent.

Anden fase i opbygningen af produktionsanlægget på Civagaard ved Dronninglund i Vendsyssel er nu i fuld gang.

- Det har hele tiden været planen at oprette en besætning på omkring 2.000 søer, fortæller driftsleder og medejer i DPL-selskabet, Frank Johansen.

- Der er i grove træk tale om en fordobling af produktionen fra det nuværende grundlag på godt 1.000 søer til det dobbelte. Hos den faste aftager af smågrisene herfra, forbereder man sig på en leverance fra Civagaard på mere end 50.000 syv-kilo’s grise årligt.

- Det er efterhånden kun i sygehusvæsenet, man kan få folk til at arbejde hver anden weekend. For at være en attraktiv arbejdsplads må vi indstille os på, at weekendarbejde hver tredje uge bliver normen.

- Og da vi fastholder et princip om, at man aldrig skal arbejde alene i weekenderne, ligger det ret klart, hvor mange ansatte, vi skal være. Afvikling af ferie, sygdom, barnets første sygedag og afspadsering betyder, at der altid vil være en medarbejder, der ikke er her.

- Derfor skal vi være syv og derfor skal produktionen have en størrelse, der passer til det antal medarbejdere.

- De arbejdspladser, vi opretter i landbruget, skal være konkurrencedygtige overfor arbejdspladser i andre sektorer. Og så skal det være sådan, at vi ikke skal løbe alt for stærk, og vi stadig kan have det sjovt, fastslår Frank Johansen.

- Sådan startede vi også og måtte vente længere end beregnet på at få VVM-godkendelsen. Den har vi nu og forventer at være færdige i februar 2003 med den nye farestald, der bliver den sidste, som færdiggøres.

Der er dog andre ting end miljøgodkendelser og jordtilliggende, der kan komme til at bestemme størrelsen på produktionsanlæg.

- En af de ting, der har overrasket mig, er den interne logistik. I det samlede produktionsanlæg, der nu kommer til at omfatte sammenlagt 12.000 kvadratmeter, skal dyrene flyttes ganske langt.

- Med den størrelse tror jeg, vi er ved at nå den øvre grænse for størrelsen på et produktionsanlæg. Skal vi udvide yderligere, tror jeg det vil være mere hensigtsmæssigt at bygge en ny enhed – spejlvendt ved siden af - eller et andet sted, siger Frank Johansen.

- Der har i den periode, stalden nu har fungeret, ikke vist sig noget alternativ, der beviseligt fungerer bedre end de principper, vi har fulgt. Derfor kan vi nu foretage udvidelsen uden at ændre ret meget.

- Eneste ændring bliver lidt flere farestier, og vi får nu træningsfaciliteter til poltene.

- Sundhedsstyringen kommer til at foregå ved en aktiv smittespredning i poltestalden, hvor grisene får trynekontakt mellem stierne. Når poltene flyttes ind i de staldafsnit, hvor de trænes til transponderfodring, holder vi hvert hold i lukkede enheder, mens smitten »brænder af«.

- Når dyrene senere kommer ind i løbestalden, er de derfor ikke mere aktive smittespredere, forklarer Frank Johansen.

- Men det kan vi ikke tage hensyn til. Beslutningen er taget for længe siden, og når nu de fornødne tilladelser er i hus, kan vi ikke spekulere i aktuelle konjunkturer. Hvis produktionen ikke kan bære de udsving, konjunkturerne giver, skal man nok slet ikke starte med svineproduktion.

- Vi kan i stedet glæde os over den fine timing, vi havde, da vi startede op med de første 1.050 søer. Der havde vi alle fordelene med billige indkøb af avlsdyr og gode priser, da vi begyndte at sælge.

- Lige nu er vi i fuld gang med at løbe gylte til os selv. Og byggeriet skrider planmæssigt frem efter planen, hvor poltestalden først gøres færdig. Derefter kommer løbe-/drægtighedsstalden og farestalden til sidst. Samtidigt får vi også bygget endnu en gylletank.

Læs også