Billigere svinefoder i udsigt

Kornprisen ventes at falde, og det vil trække prisen på svinefoderet med nedad, forudser chefkonsulent Morten Thomsen, Agrogården.

- Alle har lidt kriller i maven med hensyn til de nye foderkontrakter, sagde chefkonsulent Morten Thomsen i sin velkomst til de 115 syd- og østfynske landmænd, foderstoffolk m.fl., som fyldte Agrogårdens mødelokale til (godt og vel) sidste plads, da Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, sidste tirsdag afholdt fodermøde for svineproducenter.

- Noteringen for slagtesvin er faldet hurtigere end forventet, fastslog Morten Thomsen. Og erfaringen viser, at der er en afsmittende virkning mellem svinenotering og foder-/kornpris.

- Det kan være, at det politiske kommer til at spille en rolle med hensyn til kornprisen. Blandt andet har Ukraine fordoblet sin kornproduktion, og da man har en ringe lagerkapacitet, vil det nok resultere i, at man vil satse på at komme af med korn.

- For sofoder forventes prisfaldet at blive mere moderat, idet fiskemel er steget meget i pris. Vi forventer en pris for sofoder på 130-142 kroner. Også for smågrisefoder ventes prisfaldet at blive begrænset. Vurderingen ligger på 180-195 kroner pr. 100 kg.

- I løbet af et par måneder ved vi, om beregningerne holder stik. Den største joker er kornprisen.

- Som en tommelfingerregel vil omkostningerne til et hjemmeblandingsanlæg ved ca. 200 dyreenheder være 10 øre pr. FEs til investering i kornlager, korn, maleblande-anlæg og foderlade. Dertil kommer kapacitetsomkostninger – til el, arbejde, vedligeholdelse, analyser m.v. – på 5 øre pr. FEs.

- Investeringen skal tjenes hjem via en lavere foderpris. Besparelsen afhænger af, hvilken blanding man vælger – for eksempel med eller uden fiskemel – og den vil ofte være 5-10 øre pr. FEs ved et nyt anlæg.

- Til gengæld viser flere forsøg, at foderforbruget ligger ca. 0,1 FEs højere pr. kg tilvækst end ved færdigblandet foder. Det er der ikke korrigeret for i eksemplet. Alligevel kan hjemmeblanding stadig være interessant for flere af jer, vurderede Morten Thomsen.

Som konsekvens af det nye fodervurderingssystem vil foderværdien af soja og især roepiller blive kraftigt nedvurderet, ligesom også fiskemel vil indgå med en lavere værdi. Derimod sker der en lille opvurdering af foderværdien for de almindelige kornsorter, ikke mindst havre. Værdien af fedt til drægtige søer nedvurderes lidt men opvurderes kraftigt til svin i vækst.

- Der er nogle nye tabel-værdier, vi skal vænne os til, så det er udmærket med et års overgangsperiode. Men, lød Morten Thomsens vurdering, for almindelige svinefoderblandinger vil forskellen i praksis ikke blive så stor.

Læs også