Alverdens Jersey-folk til Fyn

Dansk Jersey er vært for den 16. internationale Verdens-Jersey kongres, der finder sted i ugerne 25-27 i år. 200 Jersey-folk fra 21 lande ventes at deltage i kongressen, hvis faglige del finder sted i Odense og med besøg hos kendte fynske Jersey-besætninger.

Af de ca. 70.000 jerseykøer i hele Danmark har ca. 20.000 hjemme på Fyn. I alt er 45 procent af de fynske køer Jersey, og det betyder, at Fyn har den største »Jersey-tæthed« i Europa uden for Jersey-øen i Den engelske Kanal.

Det forekommer derfor helt naturligt, at den 16. internationale Verdens-Jersey kongres – WJCB Verdenskongres 2002 – som Dansk Jersey er vært for, kommer til at foregå med Fyn som centrum.

Samtidig markerer året 2002 100-året for Danmarks Jerseyforenings etablering, så det er en oplagt mulighed for Dansk Jersey, at også dette kan fejres sammen med Jersey-folk fra hele verden.

Sidste gang, Danmark var vært, var for 30 år siden – i 1972, hvor den 7. internationale Verdens-Jersey kongres blev afholdt i Århus. Der afholdes verdenskongres hvert tredje år. Sidste gang – i 1999 – foregik det i Australien, og næste gang – i 2005 – er det Canada, der står for værtskabet.

Denne rundtur, som allerede har tilmeldinger fra 50 udlændinge – typisk fra Australien, New Zealand, Sydamerika, USA og Canada – har to kendte Jersey-folk med som guider, nemlig tidligere landskonsulent Arne Nielsen, Galten, og den tidligere fynske jerseykonsulent Poul E. Christiansen, Haarby.

Udover at besøge forskellige besætninger og staldtyper, Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby og Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum får deltagerne også lejlighed til at opleve en række seværdigheder såsom Ribe, marsken, Schackenborg m.m. Hans kongelige højhed Prins Joachim, er protektor for kongressen, men har måttet melde afbud til åbningen.

I forbindelse med verdenskongressen for 30 år siden var der i øvrigt også besøg på Juelsgård – samt på Hestehavegård, hvor både den daværende ejer, Hans Jensen, og den nuværende, Jens Harrekilde, tager imod tirsdag den 25. juni.

Den officielle åbning af kongressen finder sted mandag den 24. juni med taler af Odenses borgmester, Anker Boye, Dansk Jerseys formand, Uffe Gotschalk Jensen, Vonge, og Verdensjerseyforeningens præsident, Anne Perchard, Jersey. I sammenhæng hermed vil den fynske historiker og verdenskendte Jersey-ekspert, Hans Nørgaard, Egebjerg, holde et foredrag om Jersey-koens historie.

- Kongresprogrammet breder sig over flere temaer. Først og fremmest med fokus på avl, avlsplaner, nye teknikker og metoder m.m. – og i mindre grad på fodring. Vægten er især lagt på noget, som deltagerne i fællesskab kan få nytte af, påpeger Peter G. Larson.

Onsdag den 26. juli er der blandt andet besøg i den kendte fynske avlsbesætning hos Peter Høj, Haugstedgård, Ny Stenderup.

På Landsskuet vil udenlandske dommere blandt andet bedømme specielt udvalgte køer – 15 gamle og 15 unge køer. Desuden vil der blive holdt auktion over danske kvier af prima afstamning samt embryon/sædpakker.

Efter selve kongresprogrammet, der slutter fredag den 28. juni, vil ca. 40 deltagere rejse videre på en ni dages tur rundt i Norge og Sverige, hvor de dels skal se på Jersey-kvæg og dels på natur, kultur og øvrige seværdigheder, inden de atter sætter kursen mod deres respektive hjemlande.

Læs også