Grundvandsanalyse frikender Miljøstyrelsen

En analyse fra COWI konkluderer, at danske landmænd ikke er blevet reguleret fejlagtigt på baggrund af de danske indberetninger til EU om grundvandets tilstand.

Der er ikke gennemført selvstændig eller fejlagtig regulering af landbruget på baggrund af de danske indberetninger til EU af grundvandets indhold af nitrat. Sådan lyder konklusionen i den analyse fra Cowi, som miljø- og fødevareministeren bestilte efter, at det i foråret kom frem, at Miljøstyrelsen har sendt fejlagtige oplysninger om det danske grundvand til EU-Kommissionen.

- Nu har vi fået en grundig undersøgelse af, hvordan direktivkrav, overvågning og indberetning af nitratindhold hænger sammen for hele grundvandsområdet. Jeg er tilfreds med, at COWI konkluderer, at Danmark efterlever direktiverne, og at der ikke er sket selvstændig regulering med økonomiske konsekvenser for landbruget på baggrund af EU-indberetninger om nitrat. Det er afgørende for bl.a. vores landbrug, at det reguleres på et korrekt grundlag. Det har vi i regeringen fokus på, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Heri lyder det også, analysen dog peger på områder, hvor der har været behov for øget kvalitet af indberetningerne af data på grundvandsområdet.

Ifølge analysen er der områder, hvor Miljø- og Fødevareministeriet og GEUS kan forbedre sit arbejde.

- Det er et meget komplekst område, og for flere af de punkter, som COWI nævner som observationspunkter, er der allerede taget initiativ til forbedringer. Jeg har indskærpet overfor mit ministerium, at det er afgørende med stort fokus på kvalitet i dette vigtige arbejde, ligesom det er vigtigt, at der bliver handlet hurtigt, hvis der opstår misforståelser eller der er uklarheder, siger Esben Lunde Larsen.

For eksempel påpeger COWI, at Danmark, jf. de vejledninger som knytter sig til direktivet, med fordel har kunnet foretage en mere dybdegående vurdering når grundvandsforekomster skal klassificeres i henholdsvis god og ringe tilstand. Der er allerede igangsat et arbejde med udvikling af nye tilstandsvurderinger. 

- Gennemsigtighed og åbenhed ligger mig meget på sinde. Jeg glæder mig over den konstruktive faglige dialog, der har været med bl.a. Landbrug & Fødevarer eksempelvis i forbindelse med ny metode for kemisk tilstandsvurdering af grundvandsforekomster. Denne løbende faglige dialog bidrager til at øge kvaliteten i arbejdet, siger Esben Lunde Larsen. 

Læs også