Landmand har ingen adgang til egne marker

Kartoffelbrok på et areal i Jylland betyder nu, at kartoffelproducent ikke må færdes på sine egne arealer

Forleden blev der for første gang siden 1981 konstateret kartoffelbrok på en dansk mark.

Og indtil der er nye resultater af jord- og knoldprøver fra den ramte mark samt omkringliggende arealer, får kartoffelproducenten ikke lov til at færdes på alle bedriftens kartoffelmarker af hensyn til eventuel smitterisiko. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen.

- I øjeblikket er dele af bedriftens kartofler båndlagt, mens vi undersøger sagen nærmere og kan træffe en afgørelse om evt. restriktioner på en eller flere marker. I afgørelsen ser vi på den plantesundhedsmæssige status og risikoen for eventuel smitte, forklarer enhedschef i NaturErhvervstyrelsen Kristine Riskær på styrelsens hjemmeside.

Hun oplyser, at der er en god dialog med berørte parter om at få klargjort historikken for markerne og avlen. Når der er kommet mere viden i sagen, vil der komme et løbende påbud, som kan medføre restriktioner.

Det kan eksempelvis betyde, at der fremover i en længere periode ikke må dyrkes kartofler på det angrebne areal.

Læs også