Landboforening i Svendborg og Omegn gennem 100 år

Blandt de fynske landboorganisationers afholdelse af 100 års jubilæum er tiden kommet til Landboforeningen for Svendborg og Omegn. Festligholdelsen sker den 13. juli, og jubilæumsskriftet er udkommet.

For medlemmerne af Landboforeningen for Svendborg og Omegn er der lagt op til en rigtig sommerfest med telt i haven. Anledningen er jubilæumsfesten, når foreningen fredag den 13. juli fylder 100 år.

Arrangementet løber af stabelen i egne lokaler - udbygget med telt - på Ryttervej 4 i Svendborg. Stedet, som efter den seneste ændring i rådgivningsarbejdet også har benævnelsen: Agrogården Sydfyn.

Dagen markeres med udstillingen »Fra le til computerstyret mejetærsker«. Det er lykkedes foreningen at låne nogle gamle høstredskaber af Foreningen til Bevarelse af Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling, og disse kan beses sammen med den nyeste teknik.

Udstillingen er åben fra kl. 10-16. Fra kl. 11-14 vil der være en reception, hvor foreningen er vært ved en forfriskning. Kl. 13.30 danser Gl. Svendborg Amts folkedansere, og i løbet af dagen vil der være musikalske indslag ved »Over Vandet« med Ninna og Torild Aasen, Vester Skerninge.

Med dette skrift ønsker bestyrelsen, ifølge Lars Erik Hornemann’s forord, at fastfryse et tilbageblik over Landboforeningen for Svendborg og Omegns virke gennem 100 år.

Foreningen blev stiftet den 13. juli 1901 med vedtagelse af følgende formålsparagraf:

I realiteten var der længe før 1901 organiserede landmandsforsamlinger i området. Inden selvstændigheden i 1901 indgik foreningen fra den 15. April 1857 til 13. Juli 1901 i Svendborg Amts landøkonomiske Selskab. Her deltog man blandt andet i den 14. Danske Landmandsforsamling i Svendborg i 1878.

Et billede fra denne forsamling pryder omslaget af jubilæumsskriftet.

Den teknologiske udvikling, EU’s landbrugsreformer og den deraf mere og mere internationale konkurrencesituation, har medført en voldsom strukturudvikling, der i dag fortsætter med uformindsket styrke. Det betyder naturligvis, at der fortsat bliver færre og færre landmænd og det med større og større bedrifter, da den samlede produktion endnu er svagt stigende.

Kravene til den erhvervspolitiske indsats er da også øget parallelt hermed, og siden landbrugets påvirkning af miljøet for alvor i midten af firserne kom på dagsordenen, har det været et langt sejt træk op ad bakke. Økonomiske kriser og stigende utilfredshed med det omsiggribende bureaukrati, samt en lind strøm af politisk bestemte omkostninger, har præget foreningens politiske arbejde.

Han nævner videre, at for at sikre det nødvendige grundlag for en fremtidssikret rådgivning er foreningen - sammen med naboforeningerne - indgået i det fælles selskab »Agrogården, Fynsk Landbrugsrådgivning I/S«

Konsulent A. S. Asmussen har som redaktør lavet en fin fremstilling af væsentlige træk fra foreningens virke, men som han skriver i epilogen, kan sammenfatningen af Landboforeningens »liv og virksomhed« ikke være udtømmende.

Hans afsluttende ord i jubilæumsskriftet lyder således: »Foreningen er fulgt med udviklingen - og har til tider været foran - og har sat sig stadig nye mål igennem århundredet til gavn for medlemmer og erhverv«.

Læs også