Elkjær mistede formandsposten

På det konstituerende møde forleden måtte Jørgen Elkjær Knudsen, Nr. Søby, vinke farvel til formandsposten i Landsudvalget for Bygninger og Maskiner.

Jørgen Elkjær, der har været landsformand siden 1994, fortsætter som menigt medlem i udvalget og må sammen med formandshvervet sige farvel til en stribe af udvalgsposter. Heriblandt formandskabet for AgriMark-komiteen, som i næste uge står bag afviklingen af den store, landsdækkende maskindemonstration ved Hedensted. Netop samlingen af maskinarrangementerne i AgriMark-regiet har været blandt Jørgen Elkjærs mange tiltag i formandsperioden.

Den nye formand driver sammen med Skovgård i Rønde på 105 hektar to andre ejendomme i området. I seks år har han siddet i Landsudvalget for Bygninger og Maskiner, og Ivar Skovgaard Jensen er tillige formand for bygnings- og maskinudvalget i Århus og Gl. Viborg amter.

Læs også