Ekstra 2000 kroner pr. hektar i DB ved efterafgrøder og halm til biogas

Et nyt forsøg kan vise sig at være godt for både miljø og pengepung.

Knud Christensen har i tre år ejet og drevet et biogasanlæg på Viftrupgaard ved Spjald i Vestjylland. Han var fra starten besluttet på at basere sit anlæg på gylle og dybstrøelse fra naboer og så hvad der kan bjærges som restbiomasse fra markerne, tilsat lidt majs for at styre produktionen.

Markerne ejes og drives af sønnen Kasper, som råder over i alt 430 ha. En stor del dyrkes med rajgræs til frø, som er udlagt i vårbyg.  Vårbyggen høstes med høj stub, og når udlægget er vokset godt op i efteråret skårlægges halmstub og græs, som efterfølgende snittes og ensileres. Frøgræshalmen snittes også til ensilering på et tidspunkt hvor det er godt vådt. Alt sammen for at blive solgt til Knud for at blive brugt i biogasanlægget. På denne måde sikrer sønnen sig et ekstra dækningsbidrag fra markdriften som nok er værd at bukke sig efter.

Dette demonstreres gennem projektet; Rationel bjærgning og håndtering af halm og efterafgrøder til biogasproduktion, hvor Teknologisk Institut – AgroTech skal dokumentere denne værdikæde, herunder omkostninger til at producere ensilagen, men også at vurdere gaspotentialet i ensilagerne, herunder om der kan konstateres en synergieffekt på gasudbyttet fra halmdelen, som et resultat af ensileringsprocessen.

Med i projektet er også Kverneland Group fra Taarup på fyn. Kverneland skal stå for bjærgning af halm og efterafgrøder i form af halm der er blevet liggende i marken og olieræddike. Her gennemføres de samme ensileringsforsøg og gasptoentialebestemmelser som i Viftrup.

Projektet er støttet af INBIOM under Region Midtjyllands Bioøkonomiprogram.

Vil du vide mere om projektets resultater når de foreligger, så send en mail til kuhj@teknologisk.dk

Læs også