Har 9.000 kunder tilsammen: Agri Nord og LandboNord vil fusionere

De to nordjyske rådgivningsvirksomheder Agri Nord og LandboNord vil fusionere og herved stå stærkere til gavn for virksomhedens 2.200 medlemmer og ca. 9.000 kunder. Det bliver dermed Danmarks andenstørste landboforening.

Den strukturelle udvikling i landbruget kræver rettidig omhu for dels at styrke rådgivningen yderligere, dels for at opnå en endnu stærkere politisk gennemslagskraft, mener bestyrelserne i Agri Nord og LandboNord, som anbefaler medlemmerne at godkende fusionen på ekstraordinære generalforsamlinger i juni.

Fusionen af de to foreninger samler 2.200 medlemmer, der gør den samlede forening til en af de største landboforeninger i Danmark. De får i fremtiden et fælles talerør i form af et egentligt politisk sekretariat, som skal varetage de landbrugspolitiske interesser for hele landsdelen.

Og spørger man Carl Chr. Pedersen, der er bestyrelsesformand i Agri Nord, handler fusionen om at skabe et talerør med en større lokalpolitisk gennemslagskraft:

- Der sker store forandringer i landbruget i disse år, og der er behov for, at nordjyske landmænds interesser varetages på en endnu mere struktureret og professionel måde, så vi kan gøre vores indflydelse gældende, siger han.

- Fusionen giver os mulighed for at etablere et decideret politisk sekretariat, og på den måde får vi væsentligt større muskler at spille med, fortsætter han.

Rettidigt omhu i et erhverv i stor forandring

Ifølge bestyrelsesformanden i LandboNord, Torben Farum, vil fusionen gøre det muligt at imødekomme landbrugenes behov, der er i rivende udvikling.

- Vores erhverv gennemgår store forandringer i disse år. Vi ser det ved sammenlægning af landbrug til større landbrug og det, at vi bruger avanceret teknologi på lige fod med andre danske virksomheder. Fordi den nye forening bliver større, kan vi bedre matche både de helt store og gruppen af de mindre landbrug, som er en vigtig del af det liv, vi repræsenterer på landet, siger han.

- Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig, og vi har et ansvar for vores fælles planet. Det betyder, at vi ser henimod færre, men større landbrugsvirksomheder – og at en landmand i dag efterspørger noget andet af sin forening og rådgivning end for 10 år siden. Det skal vi kunne matche som samlet virksomhed, og derfor skal vi rykke nu, tilføjer bestyrelsesformanden i LandboNord.

Rådgivning bliver mere specialiseret

De to foreninger driver i dag hver sin rådgivningsvirksomhed med tilsammen ca. 9.000 kunder indenfor og udenfor landbruget. Ved sammenlægningen af Agri Nord og LandboNord skabes således en af Nordjyllands største rådgivningsvirksomheder på små 500 medarbejdere, fordelt på lokationerne i Brønderslev, Fjerritslev, Aalborg, Hobro, Randers og Aars.

- Den rådgivning, der efterspørges i dag fra deltidslandmaden til de meget store landbrugskoncerner, er meget mere specialiseret end for 10 år siden. AI og andre teknologier hjælper vores kunder med noget af det, de plejede at bruge os til, siger adm. direktør Uffe Bertelsen fra LandboNord og tilføjer:

- Jo mere komplekse vores kunders virksomheder bliver, jo højere krav stiller det til os som rådgivere. Vi oplever en øget efterspørgsel på specialefelter som f.eks. bæredygtighed, miljø og digitalisering - og ved at fusionere Agri Nord og LandboNord får vi kritisk masse til at udvikle skræddersyede produkter til vores kunder.

Masser af muligheder for medarbejderne

En vigtig byggesten for en vellykket fusion har for de to bestyrelser været at skabe flere muligheder for medarbejderne, end de har i dag.

- Med fusionen har vi mulighed for at skabe meget stærke fagmiljøer indenfor rigtig mange discipliner – og sammen med et intensiveret fokus på at skabe lærings- og udviklingsmuligheder for medarbejderne vil det naturligt tiltrække flere talenter, siger adm. direktør Uffe Bertelsen fra LandboNord.

- Vi har allerede et godt samarbejde med landsdelens uddannelsesinstitutioner, men vi kunne godt tænke os endnu mere, tilføjer han.

Han siger supplerende, at kunder også efter fusionen får samme rådgivere tilknyttet, som de har været vant til. I det hele taget handler fusionen om at bygge ovenpå det eksisterende, understreger han.

Afstemning på generalforsamlinger

Det er op til medlemmerne at beslutte, om fusionen skal gennemføres, når der holdes ekstraordinære generalforsamlinger den 12. juni i Agri Nord og LandboNord.

- Det er vores klare opfattelse, at vi ved at sammenlægge LandboNord og Agri Nord både kan styrke rådgivningen og spille en større politisk rolle i en tid, hvor udviklingen i landbruget går meget stærkt. Vi foreslår en fusion, fordi det er en fordel for alle parter at etablere en slagkraftig, nordjysk organisation, som får et repræsentantskab med lokal forankring gennem en kredsstruktur, siger Torben Farum og Carl Chr. Pedersen samstemmende.

Bliver fusionen godkendt, vil sammenlægningen være en realitet efter generalforsamlingen. Der skal efterfølgende findes et nyt navn til den fortsættende virksomhed. Carl Chr. Pedersen og Torben Farum vil indtræde som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen, mens Uffe Bertelsen bliver den fortsættende adm. direktør og Anders Hummelmose bliver økonomidirektør i den nye virksomhed.

Læs også