Danskledet selskab vil gøre en forskel: Nu skal kaffen være bæredygtig

I fremtiden vil klimaforandringer gøre det vanskeligt at producere kaffe. Men nu vil et dansk-svensk initiativ gøre noget grundlæggende ved det, og samtidig gøre kaffeproduktionen klimapositiv.

Det meste kaffe på verdensplan produceres i såkaldte monokulturer, hvilket kræver et stort brug af pesticider. Det vil initiativtagerne i GrowGrounds gøre op med. Arkivfoto

Verdens kaffeproduktion er i krise. Mens efterspørgslen på verdensplan forventes at stige med 50 procent frem mod 2050, vil store dele af den jord, der er egnet til dyrkning af kaffen, blive lagt øde.

Klimaforandringerne gør betingelserne for kaffedyrkning ekstremt vanskelige, og kaffeindustrien har selv bidraget til krisen med dyrkningsmetoder, der både udleder enorme mængder CO2 og udpiner den jord og natur, som kaffeplanterne skal vokse i.

Fra klimasynder til CO2-positiv

Det skal der laves radikalt om på, mener selskabet GrowGrounds, der er stiftet af tre erfarne kaffe-og bæredygtighedsprofiler. En af dem er Lars Aaen Thøgersen.
Han kommer fra en delt stilling som chef for innovation og kommunikation hos Peter Larsen Kaffe og innovationsdirektør med ansvaret for cirkulær omstilling i moderkoncernen, svenske Löfbergs, der også er medstiftere af GrowGrounds.

- Begge kaffevirksomheder har en lang tradition for at arbejde med at forbedre vilkårene for både den natur, kaffen skal dyrkes i, og de mennesker der producerer den. Jeg kan bare se, at hvis vi virkelig skal gøre en forskel og ultimativt redde kaffens fremtid, skal vi helt ud på kaffefarmene, hvor eksempelvis 80 procent af den samlede CO2-udledning fra kaffeproduktionen sker, og skabe radikale forandringer, siger Lars Aaen Thøgersen med henvisning til, at Peter Larsen Kaffes egen produktion på risterierne i Danmark og Sverige, der allerede er næsten klimaneutral, udgør under 1 procent af kaffens samlede CO2-udledning.

- Indsatsen herhjemme batter ikke ret meget i det store billede. I dag dyrkes langt det meste kaffe i såkaldte monokulturer, som dels ikke er godt for jorden, dels kræver store mængder kunstgødning og pesticider. GrowGrounds samarbejder med kaffebønder i hele verden om at omlægge deres produktion til skovlandbrug, så både jorden, kaffeplanterne og naturen i almindelighed får bedre betingelser, siger Lars aaen Thøgersen og fortsætter:
- Det vil, udover forventninger om en CO2-positivkaffeproduktion, fordi de mange træer, der skal plantes, også optager CO2, betyde mere økologisk dyrkning, større biodiversitet og nye indtægtskilder for kaffebønderne i form af flere afgrøder, forklarer han.

Vil skabe globale forandringer

Den ene af Lars Aaen Thøgersens, snart tidligere, chefer, adm. direktør i Löfbergs, Anders Fredriksson, ser GrowGrounds som en helt naturlig investering for den svenske kaffekoncern, og han er også en del af bestyrelsen i det nye selskab.

- Vi vil styrke arbejdet med bæredygtighed og klimapåvirkning i hele vores forsyningskæde, og derfor vil vi bidrage til en global omlægning af kaffeproduktionen, både af hensyn til klimaet og miljøet og af hensyn til kaffebønderne, siger han og understreger, at investeringen handler om at sikre selve grundlaget for både Löfbergs og andre kaffeproducenters fremtid.

Hos Peter Larsen Kaffe i Danmark er adm. direktør, Claus Bertelsen enig med sin svenske kollega.

- Det handler om at skabe en synlig og dokumentérbar effekt, der virkelig batter. GrowGrounds kan skabe reelle forandringer på en skala, der kommer til at gøre en forskel, vurderer han.

Mere end 1.500 agronomer skal hjælpe kaffebønder

Udover Peter Larsen Kaffe og Löfbergs samarbejder GrowGrounds med kaffeaktører i hele verden. En af dem er den globale råvare- og rådgivningsvirksomhed Ecom, der er eksperter inden for handel og dyrkning af kaffe, kakao og bomuld og har flere end 1.500 agronomer fordelt over hele verden.

Deres verdensomspændende organisation skal blandt andet hjælpe kaffebønderne med undervisning og praktisk omlægning af dyrkningsmetoderne.

Etableringen af GrowGrounds er et væsentligt skridt for Peter Larsen Kaffe og Löfbergs i deres cirkulære omstilling og i bestræbelserne om at reducere deres klimapåvirkning med 30 procent inden 2030.

Målsætningen er blandt andet at fjerne 5 millioner ton CO2 fra atmosfæren, svarende til cirka 10 procent af Danmarks samlede årlige udledning, blandt andet ved at plante 15 millioner træer. En omstilling som samtidig skal sikre væsentligt højere indtægter hos cirka 300.000 kaffebønder.

GrowGrounds er stiftet af Lars Aaen Thøgersen sammen med Poul David Videbæk, der er tidligere direktør for Coop i Afrika, og Christina Singh, der er tidligere international projektleder hos Löfbergs.

Læs også