Omsatte for 2,7 milliarder: Godt høstår sender Mollerup Mølles salg i vejret

Grovvarevirksomheden Mollerup Mølle på Mors har aldrig tidligere modtaget så store mængder afgrøder som i 2023 og har i seneste regnskabsår set en stigning i omsætningen på knap 20 procent. Resultatet går derimod den anden vej.

Den familieejede grovvarevirksomhed, Mollerup Mølle A/S, øgede sidste år sin nettoomsætning med cirka 20 procent til 2,7 milliarder kroner mod 2,2 milliarder kroner året forinden. På tre år har Mollerup Mølle øget omsætningen med 110 procent.

Det viser det seneste årsregnskab, som Mollerup Mølle netop har offentliggjort.

- Der er tale om en øgning i både kroner og mængder, for vi har øget vores markedsandel i et ellers stærkt konkurrencepræget marked, siger Søren Rathcke, formand for bestyrelsen i Mollerup Mølle i en pressemeddelelse.

Halveret resultat

Selvom omsætningen er steget, viser bundlinjen i grovvareselskabet imidlertid et resultat på 18 millioner kroner mod 35,3 millioner kroner i 2022/23.

- Det er et tilfredsstillende resultatet. Det er det tredjebedste i møllens historie, men tilbagegangen afspejler både den øgede rente og generelt højere driftsomkostninger, fortsætter Søren Rathcke.

Formanden glæder sig imidlertid over, at Mollerup Mølle i høsten 2023 modtog større mængder korn og andre afgrøder end nogensinde tidligere.

- Der var jo tilbagegang i høstresultatet over hele landet, og derfor er det ekstra glædeligt, at så mange nye kunder fandt vej til Mollerup Mølle. Heldigvis var vi også i stand til at modtage afgrøderne, da vi har taget fire nybyggede haller i brug på Aalborg Havn. De sidste to blev først færdige op til høst i sommeren 2023, og det var egentlig planen, at de skulle udlejes til andre formål. Men vi fik selv brug for dem, da vi fik flere afgrøder ind fra blandt andet Himmerland og Vendsyssel, end vi tidligere har gjort, siger han.

Mollerup Mølle har gennem de sidste par år også øget aktiviteterne på Sjælland og Lolland-Falster, hvor der er blevet ansat erfarne branchefolk til fortrinsvis at indkøbe korn og andre afgrøder. Mollerup Mølle har i henholdsvis Køge og Korsør egne lagerfaciliteter, som benyttes, hvis landmændene ikke selv har mulighed for at opbevare afgrøderne.

Mere kvægfoder

Mollerup Mølle bruger det meste af det indkomne korn til produktion af foder. Det sker på foderfabrikker i Mollerup og Thissinghus på Mors og på havnen i Skive. Derudover sælges en del maltbyg til danske og udenlandske malterier.

- Vi har valgt at omlægge vores foderproduktion, så vi nu producerer langt mere kvægfoder end tidligere. Vores foderproduktion har hidtil været koncentreret om grisefoder, men med en faldende griseproduktion herhjemme har vi valgt at satse mere på kvægfoder, og det har været en succes. Vores foderfabrikker kører 24 timer i døgnet hele ugen, så vi producerer omkring 350.000 ton foder årligt. Et yderligere plus ved omlægningen til kvægfoder er, at vi nu også sælger en række andre produkter til kvægsektoren, fortæller Søren Rathcke.

Nyt tørreri på vej

Grovvarevirksomheden er gået i gang med at etablere et tørreri ved de fire nyopførte haller på Aalborg Havn.

- Det er oplagt at etablere tørreri, så varen placeres rigtigt fra start. Vi vil kunne tage 200 ton korn i timen, og tørreriet får en kapacitet på 140 ton i timen. Det nye tørreri vil stå klar til høsten senere i år, siger Søren Rathcke.

Hallerne i Aalborg Havn benyttes desuden til at modtage råvarer med skibe.

- Udover råvarer til foderproduktionen får vi også en del gødning, som vi opsækker i hallerne, inden det køres ud til landmændene. Vi har kapacitet til opsækning af 450 ton gødning om dagen, tilføjer bestyrelsesformanden.

Det er virksomhedens ambition, at bundlinjen for 2024 ender på mindst samme niveau som 2023.

Læs også