Forbrugers syn på økologiske fødevaresystemer skal måles

Den økologiske sektor spiller en vigtig rolle i udviklingen af et bæredygtigt fødevaresystem, da den leverer samfundsgoder, som blandt andet bidrager til at fremme miljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Samtidig er den økologiske fødevareproduktion, ligesom den konventionelle, ofte udfordret af klimapåvirkningen, og af at klimavenlige løsninger kan have en negativ påvirkning på andre dimensioner af bæredygtighed som eksempelvis dyrevelfærd.

Det nyligt opstartede Organic RDD6 projekt SO-FOOD, koordineret af ICROFS og med tilskud fra GUDP under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, vil derfor analysere samspillet mellem økologisk forbrug og forbrugernes syn på bæredygtighed samt holdninger til klimavenlig teknologi. Der er behov for en øget viden om, hvordan økologiske fødevarer kan udvikles i en bæredygtig retning, så de er i tråd med forbrugernes opfattelser af bæredygtighed, hedder det.

Læs også

Danpo og måltidskassefirma udvikler ny emballage-teknik
20 millioner unge opkvalificeret gennem erhvervsalliance
Nordisk slagterigigant går med i ansvarligt fødevareinitiativ
Coop indgår grøn bank-aftale
Dansk proteinfirma udvider sin bæredygtige produktion til Qatar
Fire branchegiganter går sammen om innovative løsninger for bæredygtighed