Østjyske lodsejere i dialog om multifunktionel jordfordeling

Juelsminde-halvøen under lup. Dialog med lodsejere skal udvikle As Vig, og det skal blandt andet ske med multifunktionel jordfordeling, der også involverer landbruget.

JORDFORDELING Køb, salg og bytte af jord. Et nyt projekt ved As Vig i det østjyske nær Juelsminde, skal forhindre oversvømmelser i sommerhusområdet, øge biodiversiteten og samle landmændenes marker.

En gruppe lodsejere har netop holdt det første møde for at se, om der er interesse for projektet og komme med idéer til, hvordan de kan arbejde med multifunktionel jordfordeling. Ordningen kombinerer landbrugsproduktion med blandt andet biodiversitet, klimatilpasning og friluftsliv.

 

En fælles opgave

Bag projektet står Østjysk Landboforening, Hedensted Kommune og rådgivningsselskabet Velas. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden, og formålet er, at lodsejerne bliver involveret og får ejerskab over processen.

- Det var et rigtig godt første møde. Juelsminde-halvøen har en række udfordringer, og vi har mødt interesse fra lodsejere, der ser muligheder i, at vi bliver bedre til at planlægge og udvikle området sammen. Det er vigtigt, at lodsejerne bakker op om projektet og er med fra start, så vi får deres input og gode idéer til, hvordan jordfordelingen kan lykkes, forklarer formand for Østjysk Landboforening, Henrik Nielsen og fortsætter:

-Idéen med projektet er at skabe rammerne for, at lodsejerne i området kan samle deres marker og opnå en bedre drift. Samtidig kan vi etablere en række rekreative områder, øge biodiversiteten og sikre, at vi undgår de massive oversvømmelser, vi tidligere har set, i sommerhusområdet. Når vi står sammen, kan vi komme langt, understreger Henrik Nielsen.

 

Lokal interesse

Mødet foregik hos lodsejer Ole Jespersen. På køkkenbordet lå kort over området, som blev studeret, vendt og drejet, mens lodsejerne drøftede muligheder og udvikling af området.

- Projektet er meget interessant for mig. Jeg synes, det er spændende at drøfte, hvad man kan bruge vores arealer til, der er påvirket af høj vandstand. Vi har desuden udvidet vores bedrift inden for de seneste år, som har gjort, at en del af vores arealer ligger spredt.  Hvis vi kan få samling på dem, vil det bestemt være en fordel, slutter lodsejer Ole Jespersen.

Efter sommerferien inviterer Østjysk Landboforening, Hedensted Kommune og Velas til flere møder med områdets lodsejere.

jba

Læs også