Vigtigt ikke at give op ved miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af ejendomme til husdyrbrug kan være en udfordring. Det er i hvert fald erfaringen hos Gråkjær Miljøcenter.

I værste tilfælde kan et byggeforløb løbe op i en samlet behandlingstid på op til 2 år, hvorfor det er en fordel at gå i gang i god tid. Arkivfoto

Miljøgodkendelse af et husdyrbrug kan være en udfordring. Det måtte Jens Erik Damtoft erkende for flere år siden.

Siden han overtog ejendommen nær Vinderup i det nordvestlige Jylland, er byen blevet udvidet i retningen mod hans ejendom med et industriområde.

Egentligt burde industriområder ikke begrænse udvidelsen af husdyrbugsejendomme, men lovgivningen er indrettet således, at der skal overholdes lugtgeneafstande til alle byzoneområder, uanset hvad de indeholder.

Behov for udvidelse

Ejendommen drives med økologisk mælkeproduktion, og i forbindelse med ønsket om en forbedret velfærd på ejendommen, var der behov for at udvide produktionsarealet. Det viste sig at blive en større udfordring, da udvidelsen af produktionsarealet medførte en ny miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse som i første omgang virkede umulig at få, da lugtgeneafstandene til industriområdet blev overskredet. Jens Erik Damtoft fik vurderet flere forskellige udvidelsesmuligheder, og da Hanne Bang, Gråkjær Miljøcenter, kom på sagen, blev der fundet konkrete og brugbare løsninger.

Der blev blandt andet udarbejdet en specifik lugtberegning, som tager hensyn til de helt konkrete forhold på ejendommen, vindretningen m.v.

Denne beregning - sammen med Jens Eriks udvidelsesplan af den eksisterende kostald – gjorde endelig en miljøgodkendelse mulig.

- Det blev et langvarigt projekt med mange vurderinger, men det lykkedes til sidst takket være målrettede rådgivning og samarbejde om konkrete løsninger. Min sag viser, at man ikke skal give op, men blive ved med at finde løsninger og samtidigt alliere sig med de rette rådgivere, siger Jens Erik Damtoft.

Velfærdskrav 2024 – ansøg nu

I 2024 bliver der krav om kælvningsafdelinger i eksisterende staldanlæg. Da det ofte medfører en forøgelse af produktionsarealet, skal der ansøges om ny miljøgodkendelse. Da der skal være tid til at udarbejde miljøansøgningen, tid til sagsbehandlingen i kommunen og tid til byggeriet, skal man allerede nu i gang med planlægningen, hvis man ønsker at bygge.

Anslået skal man afsætte:

- 2–6 måneder til udarbejdelse af miljøansøgningen

- 3–12 måneder til kommunens sagsbehandling

- 1–3 måneder til byggesagsbehandlingen, som kan køre sideløbende med sagsbehandlingen af miljøansøgningen.

- 1–6 måneder til byggeri eller renovering af eksisterende bygninger.

I værste tilfælde kan det løbe op i en samlet behandlingstid på op til 2 år, hvorfor det er en fordel at gå i gang nu. Miljøgodkendelserne har en udnyttelsesfrist på 6 år, hvorfor det anbefales at påbegynde planlægningen allerede i dag.

Om ejendommen

  • 225 årskøer med opdræt
  • Udvidelse med cirka 600 kvadratmeter produktionsareal i tilbygning til stalden
  • Sagsbehandlingstid cirka fem måneder

Miljøgodkendelse af kvægbrug

Siden 1. august 2017 bliver der meddelt miljøgodkendelse til produktionsarealet i staldanlægget og ikke til antallet af dyr. Det betyder, at det er muligt at opnå en meget større fleksibilitet på husdyrbrugene, og at det er landmanden, der under hensyn til dyrevelfærdsreglerne planlægger antallet og fordelingen af dyr i staldene.

Særligt for kvæg er det fleksibiliteten mellem køer og kvier, der kan gøre en ny miljøgodkendelse af eksisterende staldanlæg rentabel. I forbindelse med kommende velfærdskrav vil der ofte blive behov for udvidelse af produktionsarealet i staldanlægget, hvilket medfører, at der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelse

Produktionsarealet er arealet, hvor dyret kan stå, gå og ligge. For kvægstalde betyder det staldarealet fratrukket foderbord, mandskabsgange, arealet foran nakkebom m.v.

På samme areal bliver der meddelt godkendelse til køer og kvier

Det er muligt at få fleksibilitet, så f.eks. dybstrøelsesarealer kan anvendes til køer, kvier og kalve eller ammekvæg m.v.

På miljøtilsyn skal der ikke redegøres for det præcise antal dyr i de forskellige dyregrupper, men udelukkende sikres, at produktionsarealet er korrekt

Læs også